Lời Nguyện Tín Hữu CN 5 PS Năm C

print

Lời Nguyện Tín Hữu CN 5 PS Năm C

 Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế Anh chị em thân mến, di chúc của Chúa Giêsu gồm tóm trong một câu : Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau ; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Với quyết tâm sống theo điều răn mới của Chúa, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin :

  1. Hội thánh có một bí quyết hết sức hữu hiệu để phản đối sự độc ác của con người / đó là bác ái yêu thương / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Dân Chúa / biết cố gắng tận dụng bí quyết này trong đời sống chứng nhân của mình.
  2. Hiện nay / chiến tranh / hận thù / khủng bố / kỳ thị chủng tộc / gây ra biết bao tang tóc cho nhân loại / Chúng ta hiệp lời cầu xin Thánh thần Tình yêu tác động đến lòng trí con người hôm nay / để mọi người biết yêu thương và tôn trọng nhau hơn.
  3. Lòng bác ái thì nhẫn nhục / hiền hậu / không ghen tương / không vênh vang / không tự đắc / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi tín hữu / biết sống theo lời dạy của thánh Phaolô tông đồ.
  4. Lòng bác ái tha thứ tất cả / tin tưởng tất cả / hy vọng tất cả / chịu đựng tất cả / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / cố gắng thực hiện lời khuyên nhủ của vị tông đồ dân ngoại.

Chủ tế : Lạy Chúa, thánh Phaolô đã dạy chúng con : Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái ; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật. Vậy xin Chúa thương ban ơn trợ giúp để chúng con có thể sống trọn vẹn điều răn mến Chúa yêu người. Chúng con cầu xin

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Manna Bảo Lộc

Chủ tế : Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu không đòi hỏi chúng ta phải giữ luật một cách nghiêm ngặt, Ngài chỉ cần duy nhất một điều mà thôi, đó là chúng ta phải yêu thương nhau như chính Ngài đã nêu gương. Lắng nghe lời Chúa dạy, chúng ta hãy cùng dâng lời cầu xin:

  1. Yêu thương là dấu chỉ để nhận ra người môn đệ của Chúa. Xin cho các vị mục tử trong Hội thánh có một tâm hồn biết lắng nghe, cảm thông, thấu hiểu và đồng hành với đoàn chiên trước những khó khăn trở ngại khi sống đạo giữa đời.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Mến Chúa yêu người là điều răn quan trọng nhất mà Chúa đã truyền dạy. Xin cho các Kitô hữu luôn sống công bằng bác ái, biết siêng năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người, nhất là quan tâm đến những người nghèo khổ, già yếu, bệnh tật…

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Ở đâu có tình yêu thương, thì ở đó có Thiên Chúa ngự trị. Xin cho anh chị em trong các ca đoàn – hội nhóm nơi xứ đạo chúng ta, luôn có lòng đạo đức, sốt sắng khi tham gia phục vụ, và biết nhận ra hình ảnh Chúa nơi những người cộng sự bên cạnh, để thật lòng yêu thương và tôn trọng nhau hơn.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Một Danh nhân đã nói:“Thế giới không có người biết yêu thì mặt trời sẽ tắt”. Xin cho mỗi người chúng ta biết sửa lại những tính xấu của mình trong từng lời ăn tiếng nói, và không ngừng đổi mới bản thân trở nên người lịch sự, dễ thương hơn, để được mọi người quý mến.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế :Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, yêu thương người khác như chính bản thân mình là một điều rất khó. Xin hãy đổ tràn tình yêu Chúa trên mỗi người chúng con, để chúng con có đủ lòng bao dung tha thứ cho nhau, và yêu thương nhau thật lòng dù trong mọi hoàn cảnh. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.