Lời Nguyện Tín Hữu CN 5 TN Năm C

print

Lời Nguyện Tín Hữu CN 5 TN Năm C

 Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế : Anh chị em thân mến, vì yêu thương mà Chúa đã chọn chúng ta làm người Kitô hữu, làm tông đồ của Chúa. Với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng lời cầu xin :

  1. Hội thánh là Nhiệm Thể của Chúa Giêsu Kitô / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa tuôn đổ ơn Thánh thần xuống trên Hội thánh / để Hội thánh ngày càng được tinh tuyền / vững mạnh / và phát triển không ngừng.
  2. Hằng năm / thiên tai vẫn hoành hành ở nhiều nơi trên thế giới / gây ra biết bao tang tóc cho nhân loại / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho mưa thuận gió hòa / để mọi người được sống trong cảnh an cư lạc nghiệp.
  3. Chúa Giêsu bảo thánh Phêrô : / Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá / Chúng ta hiệp lời cầu xin / cho những anh chị em đã từ bỏ mọi sự mà dấn thân theo Chúa hiểu rằng / nếu vâng theo thánh ý Chúa / họ sẽ thu được những kết quả bất ngờ.
  4. Đời sống đức tin của người Kitô hữu / không chỉ giới hạn trong việc đọc kinh / tham dự thánh lễ / lãnh nhận các bí tích ở nhà thờ / mà còn phải thể hiện ngoài xã hội nữa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết thể hiện niềm tin của mình / bằng đời sống bác ái yêu thương đối với hết thảy mọi người.

Chủ tế : Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi chúng con từ bỏ mình và vác thập giá mà theo Chúa. Xin cho tất cả chúng con luôn cố gắng thực hiện lời mời gọi quan trọng ngày. Chúng con cầu xin…

Lời Nguyện Tín Hữu – Manna Bảo Lộc

Chủ tế :Anh chị em thân mến,

Khi xưa, Chúa Giêsu đã mượn con thuyền của Simon để làm phương tiện rao giảng Tin Mừng, Ngài còn mượn luôn cả chính con người của Simon để ông trở thành kẻ chuyên lo chài lưới người. Với niềm ước mong được trở nên khí cụ trong tay Chúa, chúng ta hãy dâng lời cầu xin:

  1. Ra khơi chính là đi đến với anh em và làm chứng cho Tin Mừng Cứu độ. Xin cho Giáo Hội Việt Nam ngày càng có thêm nhiều người mau mắn nhiệt tình trong công tác truyền giáo, để đáp lại lời mời gọi của Chúa bằng đời sống hiến thân phục vụ.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Ông Simon thả lưới theo lời Chúa dạy, nên đã thu được những thành quả tốt đẹp. Xin cho các Giáo sĩ – Tu sĩ, biết sẵn sàng từ bỏ ý riêng, trung thành với các giờ kinh nguyện và chầu Thánh Thể, để lắng nghe- thực thi thánh ý Chúa mỗi ngày trong đời.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Nhờ mẻ cá lớn mà các Tông đồ đã nhận ra Đức Giêsu là Thiên Chúa uy quyền. Xin cho mọi người nơi xứ đạo chúng ta luôn khiêm tốn nhìn nhận sự yếu đuối bất toàn của bản thân, để biết cậy dựa vào Chúa và cần đến sự trợ giúp của tha nhân.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Thời gian nghỉ Tết sắp kết thúc, chúng ta đang chuẩn bị quay về với công việc thường ngày. Xin Chúa luôn đồng hành chỉ dẫn, để mọi sự mà chúng ta làm trong năm mới này, sẽ gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, xin thương đón nhận những ý nguyện chân thành chúng con vừa dâng lên, và xin giúp chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận những khuyết điểm của mình, để cố gắng hoàn thiện bản thân, hầu xứng đáng với ơn gọi làm tông đồ của Chúa – Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.