Lời Nguyện Tín Hữu CN 6 PS Năm C

print

Lời Nguyện Tín Hữu CN 6 PS Năm C

 Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thánh thần là Đấng soi sáng, hướng dẫn và nâng đỡ đời sống đức tin của người Kitô hữu. Vì thế, chúng ta cùng khẩn cầu Thiên Chúa ban Thánh thần cho chúng ta :

  1. Con thuyền Hội thánh không bao giờ chìm dù gặp phong ba bão táp liên miên / là nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh thần / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh thần luôn gìn giữ các vị mục tử / để các ngài lèo lái con thuyền Hội thánh đến bình an.
  2. Phúc thay ai xây dựng hòa bình / vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / biết chân thành cộng tác với mọi người thành tâm thiện chí / để mưu tìm hòa bình cho thế giới hôm nay.
  3. Chúa Giêsu nói : / Thầy để lại bình an cho anh em / Thầy ban cho anh em phúc bình an của chính Thầy / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang gặp khủng hoảng trong cuộc sống / tìm được sự bình an thanh thản nơi tâm hồn / nhờ tín thác vào Chúa.
  4. Chúa Giêsu nói : / Ai yêu mến Thầy / thì sẽ giữ lời Thầy / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / luôn hết lòng tuân giữ mọi Lề Luật của Chúa / để tỏ lòng yêu mến Người.

Chủ tế : Lạy Chúa, xin ban Thánh thần là nguồn mạch tình yêu xuống cho chúng con, để Người giúp chúng con luôn sống bác ái yêu thương như Chúa đã dạy. Chúng con cầu xin

Lời Nguyện Tín Hữu – Manna Bảo Lộc

Chủ tế : Anh chị em thân mến,

Lời Chúa hôm nay tha thiết mời gọi mỗi người chúng ta hãy tuân giữ luật yêu thương một cách trọn vẹn, vì những ai lắng nghe, thực thi Lời Ngài sẽ được hưởng hạnh phúc và bình an. Với niềm tin tưởng đó, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu xin:

  1. Nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần mà thánh Phaolô và Barnaba đã có những sự lựa chọn sáng suốt. Xin Chúa ban sự khôn ngoan, thánh thiện trên các vị Chủ chăn trong Hội thánh, để tất cả lời nói-việc làm của các ngài luôn được mọi người đón nhận và vâng nghe.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Bình an là khát vọng lớn nhất của con người trong mọi thời đại. Xin cho các Kitô hữu biết tránh xa những ghen ghét đố kỵ, luôn sống hòa giải với tha nhân và với chính mình, để tâm hồn luôn được an vui trong ân sủng Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Thánh Giacôbê khuyên bảo: “Anh em hãy đem Lời Chúa ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình”. Xin cho những người thân trong gia đình chúng ta, luôn sống đạo ở mọi nơi mọi lúc, biết hy sinh, khiêm nhường phục vụ, để đem yên vui hạnh phúc đến với mọi người xung quanh.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Chúa Giêsu nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy”. Xin cho mỗi người chúng ta có một tâm hồn trong sạch ngay thẳng, được đầy tràn ơn thông minh sáng suốt, để luôn hiểu và thực thi các giới răn của Chúa với lòng đơn sơ yêu mến.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin thương đón nhận những ý nguyện chúng con vừa dâng lên, và giúp chúng con luôn trung thành lắng nghe- thực hành Lời Chúa bằng tất cả sự tín thác, niềm cậy trông và lòng yêu mến. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.