Lời Nguyện Tín Hữu CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô Năm A

print

Lời Nguyện Tín Hữu CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô Năm A

Lời Nguyện Cho Mọi Người

CT : Anh chị em thân mến

Lời Chúa cũng như Mình Máu Thánh Chúa Kitô là hai nguồn lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống đức tin của người kitô hữu. Với tâm tình mến yêu bí tích kỳ diệu này, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin.

Hội Thánh không ngừng khuyên các kitô hữu tham dự thánh lễ một cách ý thức / linh động / tích cực và có hiệu quả / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / hiểu được tầm quan trọng của thánh lễ trong đời sống đức tin / và tham dự thánh lễ đúng như Hội Thánh dạy.

Trên thế giới ngày nay / việc phan phối tài nguyên thiên nhiên / cũng như của cải vật chất không đồng đều / vì thế có những vùng quá giàu / trong khi đó có những vùng lại quá nghèo / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nước giàu / biết quảng đại giúp đỡ các nước nghèo / mà một phần dân chúng phải sống dưới mức tối thiểu.

Nghèo đói / lạc hậu / dốt nát / cũng là những thứ giặc mà mọi người cần phải hợp sức tận diệt / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các kitô hữu / biết tích cực cộng tác với những người thành tâm thiện chí / để diệt trừ những thứ giặc đáng sợ này.

“Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết rộng rãi chia sẻ cơm áo cho những anh chị em nghèo đói / để mọi người đều có lương thực hằng ngày.

CT : Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu rằng thánh lễ là trung tâm đời sống thờ phượng của Hội Thánh và của từng người chúng con, vì trong thánh lễ Hội Thánh dùng Lời Chúa để giáo dục đức tin của chúng con, và dùng Mình Máu Thánh Chúa để bồi dưỡng đời sống đức tin ấy. Xin cho chúng con siêng năng tham dự thánh lễ với ý thức đầy đủ, và rước lễ một cách xứng đáng. Chúa hằng sống…

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Manna Bảo Lộc

CT : Anh chị em thân mến,

Vì yêu thương Chúa Giêsu đã ban chính Mình và Máu của Người để nuôi sống tâm hồn chúng ta mỗi ngày qua Bí tích Thánh Thể. Cảm tạ tình yêu vô biên của Chúa, chúng ta hãy tha thiết dâng lời cầu xin:

1.Bí tích Thánh Thể là một sáng kiến của tình yêu. Xin cho các Linh mục trong Giáo phận chúng ta được đầy lòng yêu mến, nhiệt thành với sứ vụ Chúa trao, để các ngài có thể đưa ra những ý tưởng mới, hầu giúp ích cho đời sống đức tin của đoàn chiên và phát triển xứ đạo.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2.Thiên Chúa uy quyền đã ẩn mình trong tấm bánh đơn sơ, nhỏ bé và dễ dàng tan biến. Xin biến đổi tâm hồn mỗi người Kitô hữu trở nên khiêm nhường, đạo đức; biết cảm thông, chia sẻ cơm áo cho những người nghèo khó hoạn nạn, để góp phần xây dựng một xã hội công bằng và đầy lòng nhân ái.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3.Bí tích Thánh Thể chính là nguồn lương thực thần linh. Xin cho những người già yếu và các bệnh nhân luôn có lòng khát khao được nhận lãnh Mình Thánh Chúa, để được tiếp thêm sức mạnh, can đảm đón nhận mọi đau đớn bệnh tật và tìm thấy sự bình an trong tâm hồn.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4.Thánh Gioan Vianney đã nói: “Không có gì cao trọng hơn Thánh Lễ”. Xin cho mọi người nơi xứ đạo chúng ta có tâm tình đơn sơ khiêm tốn mỗi khi đi tham dự Thánh lễ, luôn biết ý thức lắng nghe Lời Chúa và rước lễ cách xứng đáng, để được kết hiệp nên một với Ngài.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

CT : Lạy Chúa Giêsu ngự trong hình bánh, chúng con cảm tạ và ngợi khen Chúa đã lập nên Bí tích Thánh Thể cao quý để nuôi sống linh hồn mỗi người chúng con. Xin cho chúng con luôn biết giữ mình trong sạch, hầu xứng đáng được kết hợp mật thiết với Chúa mọi ngày trong đời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời nguyện cộng đoàn của thiếu nhi

LM: Thiếu nhi chúng con thân mến, Chúa Kitô con Thiên Chúa đã trở nên của ăn và của uống nuôi sống linh hồn chúng ta trên con đường tiến về nhà Cha. Chúng ta cùng sốt sắng dâng lời cầu nguyện.

  1. Chúa Giêsu là vị Linh mục duy nhất và đời đời. Xin cho Đức Giáo hoàng, các Giám mục và Linh mục biết noi gương Đức Kitô, cũng trở nên của ăn thiêng liêng giúp cho người khác gặp gỡ Chúa Kitô và được đón nhận Mình Máu Thánh Người.Chúng con cầu xin Chúa.
  2. Còn biết bao người chưa biết Đức Kitô và đón nhận Mình và Máu Người. Xin cho họ nhận ra chính Chúa Giêsu là lương thực trường sinh. Chúng con cầu xin Chúa.
  3. Thánh Thể biến đổi đời sống các Kitô hữu. Xin cho các thầy cô giáo lý viên, biết sống gắn bó với Bí tích Thánh Thể, để mỗi ngày yêu mến Chúa Kitô hơn.Chúng con cầu xin Chúa.
  4. Chúa Giêsu Thánh Thể là lý tưởng duy nhất của mỗi thiếu nhi chúng con. Xin cho chúng con siêng năng tham dự Thánh lễ thường xuyên, để được rước Chúa vào lòng.Chúng con cầu xin Chúa.
  5. Trong thinh lặng, chúng con xin dâng lên Chúa những lời nguyện riêng cầu cho đất nước, giáo phận, họ đạo, gia đình, người thân, các linh hồn và mỗi người chúng con. (thinh lặng…). Chúng con cầu xin Chúa.

LM: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa kêu gọi mỗi người chúng con đến dự bàn tiệc Mình và Máu Thánh Chúa. Xin cho chúng con biết dọn mình xứng đáng để đón Chúa vào lòng ở với chúng con luôn mãi.Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.