Lời Nguyện Tín Hữu CN  Lễ MTC Năm A

print

Lời Nguyện Tín Hữu CN  Lễ MTC Năm A

 Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế: Anh chị em thân mến, khi cùng với các tông đồ dự bữa Tiệc Ly. Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh thể để thánh hóa và dưỡng nuôi các tín hữu trong cuộc lữ hành trần thế. Với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng lời cầu xin :

  1. Bí tích Thánh thể là bí tích tình yêu / dấu chỉ hiệp nhất / mối dây bác ái / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Dân Chúa / khi tham dự bàn tiệc Thánh thể / được đức tin duy nhất chiếu soi / và được liên kết trong cùng một đức ái vững bền.

2 Chính Chúa Giêsu đón nhận người Kitô hữu khi họ rước Chúa vào lòng / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa dạy các tín hữu / biết niềm nở đón tiếp những ai đang tìm Người.

  1. Chính Chúa Giêsu tự hiến làm của ăn của uống cho loài người trong bí tích Thánh thể / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho sức mạnh người Kitô hữu đã tìm được nơi bàn thánh / tồn tại mãi trong cuộc sống chứng nhân thường ngày.
  2. Việc rước lễ thường xuyên sẽ giúp ta tránh xa tội lỗi / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta hiểu được điều này / và chuẩn bị thật tốt tâm hồn / để mỗi khi tham dự thánh lễ / đều có thể rước Chúa một cách xứng đáng và hữu hiệu.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, là Linh mục đích thực và vĩnh cửu, Chúa đã thiết lập hy lễ trường tồn và truyền cho chúng con cử hành mà tưởng nhớ đến Chúa. Xin cho chúng con biết tham dự thánh lễ một cách sốt sắng như Hội thánh đã dạy. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời

 

Lời Nguyện Tín Hữu –  Manna Bảo Lộc

Chủ tế:  Anh chị em thân mến,

Vì yêu thương Chúa Giêsu đã ban chính Mình và Máu của Người để nuôi sống tâm hồn chúng ta mỗi ngày qua Bí tích Thánh Thể. Cảm tạ tình yêu vô biên của Chúa, chúng ta hãy tha thiết dâng lời cầu xin:

  1. Bí tích Thánh Thể là một sáng kiến của tình yêu. Xin cho các Linh mục trong Giáo phận chúng ta được đầy lòng yêu mến, nhiệt thành với sứ vụ Chúa trao, để các ngài có thể đưa ra những ý tưởng mới, giúp ích cho đời sống đức tin của cộng đoàn dân Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Thiên Chúa uy quyền đã ẩn mình trong tấm bánh đơn sơ, nhỏ bé và dễ dàng tan biến. Xin biến đổi tâm hồn mỗi người Kitô hữu trở nên khiêm nhường, đạo đức; biết cảm thông, chia sẻ cơm áo cho những người nghèo khó hoạn nạn, để góp phần xây dựng một xã hội công bằng và đầy lòng nhân ái.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Bí tích Thánh Thể chính là nguồn lương thực thần linh. Xin cho những người già yếu và các bệnh nhân luôn có lòng khát khao được nhận lãnh Mình Thánh Chúa, để được tiếp thêm sức mạnh, can đảm đón nhận mọi đau đớn bệnh tật và tìm thấy sự bình an trong tâm hồn.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Thánh Gioan Vianney đã nói: “Không có gì cao trọng hơn Thánh lễ”. Xin cho mọi người nơi xứ đạo chúng ta có tâm tình đơn sơ khiêm tốn mỗi khi đi tham dự Thánh lễ, luôn biết ý thức lắng nghe Lời Chúa và rước lễ cách xứng đáng, để được kết hiệp nên một với Ngài.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu ngự trong hình bánh, chúng con cảm tạ và ngợi khen Chúa đã lập nên Bí tích Thánh Thể cao quý, để nuôi sống linh hồn mỗi người chúng con. Xin cho chúng con luôn biết giữ mình trong sạch, hầu xứng đáng được kết hợp mật thiết với Chúa mọi ngày trong đời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.