Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Tro

print

 Lời Nguyện Cho Mọi Người Lễ Tro

CT : Anh chị em thân mến

Với tâm tình sám hối chân thành, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây :

1- Hội Thánh là một người mẹ hiền không bao giờ ghét bỏ những đứa con tội lỗi lầm lạc / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những hoạt động mục vụ của các mục tử trong Mùa Chay này / dẫn đưa được nhiều con chiên lạc về đoàn chiên của Chúa.

2- Thế giới ngày này đang đầy dẫy bạo lực, chiến tranh, vô luân, tội lỗi / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo các nước / biết đề ra những biện pháp hữu hiệu / để giảm bớt những sự xấu trong xã hội.

3- Chúng ta đặc biệt hiệp lời cầu xin / cho những người nguội lạnh bỏ mùa phục sinh / những cặp vợ chồng rối rắm / những kẻ trụy lạc bê tha / biết ăn năn tội lỗi / và quay về với tình thương của Chúa.

4- Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta / một mặt canh tân đời sống / mặt khác nhiệt tình làm việc tông đồ / để hoán cải những anh chị em nguội lạnh trong xứ đạo.

CT : Lạy Chúa, Chúa không muốn kẻ tội lỗi phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối để được tha thứ và được sống. Tất cả chúng con đều là những người tội lỗi. Chúng con thành tâm sám hối muốn quay về với Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và giúp chúng con sống sốt sắng trong Mùa Chay thánh này. Chúng con cầu xin nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Tro – Manna Bảo Lộc

Anh chị em thân mến,

Khi chúng ta cúi mình nhận lãnh những hạt tro, không chỉ là bày tỏ lòng ăn năn thống hối, mà còn là dịp để nhìn nhận thân phận tro bụi của mình. Với tâm tình đó, chúng ta hãy thành khẩn dâng lên Chúa những lời cầu xin:

  1. Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu: “Hãy làm hòa cùng Chúa đi… bây giờ là cơ hội thuận tiện.” Xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục và Linh Mục, luôn có lòng bao dung, nhẫn nại, để các ngài sẵn sàng tha thứ, và dẫn đưa những người lầm lạc, lâu năm xa cách Chúa được trở về qua bí tích Hòa giải.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Những biến cố đã và đang xảy ra trên thế giới, chính là lời mời gọi chúng ta hãy thức tỉnh trở về. Xin cho các Kitô hữu biết hy sinh hãm mình, nhắc nhở nhau chuyên cần cầu nguyện, ăn ở ngay lành và giữ lòng thanh sạch, để có thể vượt qua mọi nguy biến trong cuộc đời này.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Xã hội hôm nay, con người mải lo tìm kiếm những thú vui và danh lợi vật chất, mà quên mất thân phận tro bụi của mình. Xin cho các bạn trẻ biết tỉnh thức hoán cải đời sống, bước ra khỏi lối sống ảo, và cống hiến sức mình làm những việc giúp ích tha nhân, để nhờ đó cuộc đời này sẽ trở nên ý nghĩa hơn.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Chúa Giêsu đã dạy: “Các con hãy cẩn thận đừng phô trương công đức.” Xin cho mọi người nơi họ đạo chúng ta luôn ý thức thân phận yếu đuối tội lỗi của mình, để biết gìn giữ miệng lưỡi nói lời ôn hòa, sống khiêm tốn, chân thành và sẵn sàng bỏ qua những lầm lỗi thiếu sót của nhau, để cũng được Chúa thứ tha trong ngày sau hết.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Mùa Chay như một lời mời gọi chúng con nên thánh mỗi ngày. Xin giúp chúng con biết nhìn lại những lầm lỗi thiếu sót trong đời mình để quyết tâm sửa đổi, trở về trọn vẹn với Chúa bằng cầu nguyện, hy sinh hãm mình và thực thi đức bác ái với tha nhân – Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.