Lời Nguyện Trước Thập Giá Chúa

print

Lời Nguyện Trước Thập Giá Chúa

Đối diện với Thập giá Chúa, con thấy tội của con.
Mọi bệ rạc và loang lổ của tâm hồn con
đều được phơi bày trên thân xác Chúa.

Con kiêu căng nên Chúa phải bị treo.
Con ích kỷ nên Chúa chẳng còn gì.

Con lãnh đạm nên Chúa bị bỏ rơi.
Con no thỏa nên Chúa đành đói khát.

Con ham muốn nên Chúa phải trần truồng.
Con hà tiện nên Chúa chịu oan khiên.

Con lười biếng nên Chúa phải ưu phiền.
Con ghen ghét nên Chúa bị đâm thâu.

Con gian dối nên Chúa đội mão gai.
Con buông thả nên Chúa bị nhục mạ.

Con xa hoa nên Chúa chịu đóng đinh.
Con tham lam nên Chúa chịu hành hình.
Con hận thù nên Chúa chết điêu linh…

Lạy Chúa Giêsu!
Xin xóa tội con theo lượng cả đức từ bi.

Xin cứu vớt con khỏi sa vòng lâm lụy.
Thập giá Chúa biểu hiện sự thánh thiện,
Xin giúp con thanh tẩy tâm hồn khỏi mọi bợn nhơ.

Thập giá Chúa biểu hiện sự tinh tuyền,
Xin kéo con lên khỏi những ti tiện và thấp hèn.

Thập giá Chúa biểu hiện tình thương và từ tốn,
Xin giải thoát con khỏi ích kỷ và kiêu căng.

Thập giá Chúa biểu hiện sự trung tín và chân thật,
Xin đưa con xa rời những bất trung và ảo tưởng.

Thập giá Chúa biểu hiện sự bao dung và tha thứ
Xin cho trái tim con đừng cứng cỏi và chấp mê.

Thập giá Chúa biểu hiện chiến thắng vinh quang,
Xin cho con vượt qua tối tăm và sự chết.

Xin cho con vác lấy thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa,
và ôm lấy Thập giá Chúa như chìa khóa mở cửa thiên đàng,
đưa con về với Chúa trong ánh quang muôn đời. Amen.

Lm. Thái Nguyên