Lớp Thánh Kinh Hạt Đại Hải Mừng Chúa Giáng Sinh 2020

print

Lớp Thánh Kinh Hạt Đại Hải

Mừng Chúa Giáng Sinh 2020

 

Đại Hải lớp học Thánh Kinh

Siêng năm chăm chỉ quên mình vì yêu

Lời Chúa hạnh phúc thật nhiều

Là đường dẫn lối muôn điều hồng ân.

 

Giáo dân Giáo xứ xa gần

Về đây cùng đọc ân cần sẻ chia

Mỗi chương sách Thánh nhìn kìa

Là Lời của Chúa phân chia rõ ràng.

 

Bao điều hướng dẫn chỉnh trang

Tâm hồn đạo đức muôn vàn trinh trong

Ơn Chúa tràn ngập tấm lòng

Bình an hạnh phúc ước mong nước trời.

 

Giáng Sinh vui sống ai ơi

Ngôi Hai xuống thế cứu đời lầm than

Những ai lâm cảnh gian nan

Chạy mau đến Chúa ủi an tinh thần.

 

Thánh Linh nguồn sống đỡ nâng

Lớp Học Kinh Thánh muôn phần về sau

Mỗi người mời gọi đi nào

Lời Chúa sức sống trước sau vẹn tòan.

 

Dù cho sức lực hao mòn

Tinh thần hăng hái vuông tròn kiên trung

Xin ơn Thiên Chúa cửu trùng

Ban cho tất cả tín trung với Thầy.

 

Đại Hải Giáo hạt nơi đây

Vun trồng đức hạnh dựng xây nước trời

Bà con giáo xứ tuyệt vời

Tham gia lớp học Chúa Trời thưởng công.

Lm. Biển Xanh.