Mancoibank (Ngân Hàng Kinh Mân Côi)

print

Mancoibank (Ngân Hàng Kinh Mân Côi)

Tháng 10 hằng năm chúng ta vẫn được mời gọi đọc kinh Mân Côi với những cách gọi như là “phong trào đọc kinh Mân Côi” (phong trào nghĩa là hoạt động lôi cuốn được đông đảo người tham gia). Rồi gần đây một vài nơi dùng từ “chiến dịch đọc kinh Mân Côi” (chiến dịch là lên một kế hoạch, tiến hành trong một thời gian ngắn).

Hôm nay tôi muốn mời gọi mọi người hãy gửi vào Ngân Hàng Kinh Mân Côi của Mẹ Maria những là lời kinh có thể dẫn chúng ta vào thiên đàng. Đây là tài khoản mà chúng ta cần tích lũy để dự phòng cho phần rỗi linh hồn của mình hôm nay và trong giờ lâm tử. Từng tràng chuỗi Mân Côi là những sổ tiết kiệm chúng ta gửi vào ngân hàng Nước Trời. Thế nên, đọc kinh Mân côi là lời cầu nguyện liên lỉ và không phải là một phong trào hay chiến dịch có khởi đầu và có kết thúc. Xét về hiệu quả của Kinh Mân côi thì càng trao gửi kinh Mân Côi vào Mẹ Maria thì ta càng được bảo đảm cho cuộc sống bình an đời này và phần rỗi linh hồn ở đời sau.

Đức Mẹ cũng mạc khải qua Chân Phước Alano điều đó: “Mẹ hứa sẽ bảo vệ cách riêng cho tất cả những ai lần chuỗi Mân Côi. Kinh Mân Côi là khí giới mạnh nhất để chống lại hỏa ngục, phá tan tật xấu, xóa bỏ tội lỗi. Kẻ nào gởi gấm lời cầu nguyện qua kinh Mân Côi thì sẽ không bị trầm luân đời đời”.

Sở dĩ lời kinh Mân côi trở thành lời kinh đầy uy lực có thể dẹp tan sự dữ và mang lại bình an cho nhân thế, là vì lời kinh ấy tái diễn lại toàn bộ hành trình cứu độ của Chúa Giê-su, Con Mẹ, và Mẹ được cộng tác vào chương trình ấy. Mỗi chục kinh Mân Côi lại được nối kết bằng một mầu nhiệm trong đó Con Mẹ và Mẹ đã đi qua trong những vui, mừng, sầu khổ, và ánh sáng.

Tháng Mân Côi, Giáo Hội mời gọi các tín hữu hãy cầm vũ khí trên tay chính là tràng hạt Mân Côi như áo giáp bảo vệ chúng ta và bảo vệ thế giới được bình an thoát khỏi sự tấn công của ma quỷ.

Giáo Hội không ngừng cổ động, kêu gọi con cái hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Đức Giáo hoàng Piô IX nói: “Chúng con muốn được sự bình an trong tâm hồn, bình an trong gia đình và trong xứ sở… thì hãy hợp nhau ban tối để cùng nhau lần hạt Mân Côi”.

Đức Giáo hoàng Lêô XIII nói : “Cha mạnh dạn quả quyết rằng: Gia đình nào có truyền thống lần hạt Mân Côi hằng ngày, sẽ không bao giờ mất đức tin”.

Đức Giáo hoàng Piô XII rất tin tưởng vào phép mầu của tràng chuỗi Mân Côi, nên đã tuyên bố: “Không có một phương cách nào linh diệu hơn để tiếp nhận nhiều ơn lành của Chúa xuống cho gia đình, cho bằng lần hạt Mân Côi”.

Không chỉ bằng những lời khuyến khích suông, Giáo Hội còn ban nhiều ân xá cho những ai sốt sắng lần hạt Mân Côi, đặc biệt là:

– Ai lần chuỗi 50 trước Mình Thánh Chúa trong nhà thờ, nhà nguyện, bất cứ đọc một mình hay đọc chung với người khác, được hưởng nhờ một ơn đại xá.

– Lần chuỗi chung với nhau trong gia đình, hay trong các cộng đoàn, dù không phải trước Mình Thánh Chúa, cũng được hưởng một ơn đại xá.

Ngày nay rất nhiều các gia đình đang bế tắc trong khủng hoảng của tình yêu, của việc làm, của bệnh tật, đói nghèo.  . . dẫn đến bầu khi mất hạnh phúc và bình yên.

Vậy tai sao chúng ta không mở một tài khoản kinh Mân Côi vào ngân hàng Nước Trời. Đây là phương pháp dự phòng. Đây là phương thức cứu vãn cho các gia đình nhờ lời khẩn cầu của Mẹ để lãnh nhân nguồn ơn thiêng từ Thiên Chúa.

Lạy Mẹ Maria, xin cho con yêu mến Mẹ bằng tràng chuỗi Mân Côi, để cảm nhận được rằng: ngày nào không suy niệm kinh Mân Côi, ngày đó thiếu vắng sự hiện diện của Mẹ nơi gia đình con, ngày đó gia đình con mất đi nguồn sinh lực vô biên từ ơn thánh Chúa qua lời khẩn cầu của Mẹ. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền