Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Chúa Nhật hay Chủ Nhật

print

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Chúa Nhật hay Chủ Nhật

 

  

“Chúa Nhật”: (Hán Việt) Nhật” có nghĩa là ngày, “Chúa Nhật” có nghĩa là “ngày của Chúa”.

“Chủ Nhật”: (Hán Việt) “Chủ” có nghĩa là Chúa.

Theo nguồn gốc, chữ “Chúa” và chữ “Chủ” đều bắt nguồn từ chữ zhǔ () trong tiếng Hán, vì lúc đạo Công Giáo truyền vào Trung Hoa, người Tàu dịch là Thiên Chủ, sau đời Mãn Thanh mới đổi thành Thiên Chúa cho trang trọng. Vì thế, “Chúa” và “Chủ” đều giống nhau. Do đó, chúng ta có thể gọi là Chúa Nhật hoặc Chủ Nhật đều như nhau.

Tuy nhiên, người Công Giáo thích dùng chữ “Chúa Nhật” hơn vì nó nhắc nhớ họ đây là “ngày của Chúa”, nên phải đến nhà thờ, tham dự Thánh lễ để thờ phượng Chúa.