Mừng Chúa Phục Sinh

print

MỪNG CHÚA PHỤC SINH

CỦNG CỐ CHÚNG TA & HỘI THÁNH

 

Hân hoan mừng Chúa phục sinh

Ngôi Hai Con Chúa Thiên Đình vì ta

Khiêm nhu phục vụ thiết tha

Rao truyền Lời Chúa bao la nhiệm mầu.

 

Thập giá hy sinh thẳm sâu

Bao dung tha thứ khởi đầu dấn thân

Quan tâm chăm sóc đỡ nâng

Những người lạc bước ân cần vượt qua.

 

Phục sinh củng cố chúng ta

Đổi mới gắng kết cả nhà bình an

Phục sinh Thiên Chúa thương ban

Giáo hội trần thế muôn vàn hồng ân.

 

Phục Sinh Con Chúa đến gần

Dựng xây bác ái muôn phần an vui

Phục Sinh thân chúc mọi người

Niềm vui thánh thiện tươi cười an nhiên.

 

Bà con thân hữu mọi miền

Hồn an xác mạnh cách riêng ơn lành

Phục sinh biến đổi thật nhanh

Củng cố đức mến hiệp hành đức tin.

 

Cậy trông phó thác hết tình

Giê-su Con Chúa phục sinh rỡ ràng

Vui mừng đón nhận bình an

Món quà hạnh phúc thiên đàng mai sau.

 

Thái Hải 09.04.2023

Lm. Biển Xanh.