Mừng Đại Lễ Acies Tại Họ Đạo Cà Mau

print

Mừng Đại Lễ Acies Tại Họ Đạo Cà Mau

         Nhằm nhắc lại ý nghĩa và mục đích của ngày Đại lễ Acies, ngày Tổng tập họp hội viên Legio, trên 300 hội viên của Curia  Cà Mau 1 và Curia Cà Mau 2 qui tụ về nhà thờ Cà Mau để tĩnh tâm, lãnh nhận Bí tích Hoà giải. Cha Linh giám trình bày Chủ đề Đồng hành với các gia đình gặp khó khăn, đưa ra các nguyên do và phương thế để cùng đồng hành theo gương Mẹ Maria.

        Trước Thánh lễ, các hội viên cùng Cha Linh giám rước Cờ hiệu Legio, cung nghinh Đức Mẹ và long  trọng lập lại lời hứa

“ Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, mọi sự của con là của Mẹ”.

        Trong bài giảng Cha Phaolô so sánh gia đình của Đức Mẹ và của mọi gia đình khác thì có lẽ gia đình Đức Mẹ gặp khó khăn nhất nhưng Mẹ đã vượt qua nhờ lòng tin và lòng cậy trông phó thác vào sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa. Ngài kết lời với tâm tình gợi mở:

“Gia đình có Chúa mãi hiện diện,

Vợ chồng gặp khó luôn tan biến”

                                                                Bảo Lộc