Mười lời khuyên của Cha Piô cho những ai đang đau khổ

print

MƯỜI LỜI KHUYÊN CỦA CHA PIÔ CHO NHỮNG AI ĐANG ĐAU KHỔ

Mười lời khuyên của cha Piô Năm Dấu cho những ai đang đau khổ :

  1. « Trong sự xáo động của các đam mê và những thăng trầm nghịch cảnh, ước mong niềm hy vọng diễm phúc về lòng thương xót vô tận của Thiên Chúa đến trợ giúp chúng ta ».
  1. « Điều an ủi tốt nhất là điều đến từ lời cầu nguyện ».
  1. « Đau khổ được sống theo cách Kitô giáo là điều kiện được đặt định bởi Thiên Chúa, Đấng tạo nên mọi ân sủng và ân huệ vốn dẫn đến Ơn cứu độ, để ban cho chúng ta sự vinh hiển ».
  1. « Chỉ đặt tất cả niềm tin tưởng của bạn nơi Thiên Chúa ».
  1. « Đức tin là ngọn đuốc soi dẫn bước chân của các tầm hồn đau buồn ».
  1. « Thiên Chúa để bạn trong bóng tối này vì vinh quang của bạn : chính đó là cơ hội tuyệt vời cho sự tiến bộ tâm linh của bạn ».
  1. « Càng đau khổ, chúng ta càng nhận được nhiều tình yêu ».
  1. « Chịu đựng những đau khổ trong suốt cuộc đời của bạn để có thể tham dự vào những đau khổ của Chúa Kitô ».
  1. « Chúa Giêsu đến chiếm trọn trái tim bạn ».
  1. « Thật thích hợp khi bạn chịu đựng những đau khổ mà Thiên Chúa sẽ cho phép. Chúa Giêsu, Đấng không thể chịu đựng được việc bạn vẫn ở trong đau khổ, sẽ tìm mọi cách an ủi bạn và thổi vào tinh thần của bạn một sự can đảm mới ».

Tý Linh
Chuyển ngữ từ: fr.aleteia.org (22.9.2022)
Nguồn: xuanbichvietnam.net (23.9.2022)