Ngày 3/12 Đức Tổng Marek Zalewski Đến Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ

print