Ngày Họp Mặt “Đồng Hành Với Các Gia Đình Trẻ” Giáo Hạt Trà Lồng

print

Ngày Họp Mặt “Đồng Hành Với Các Gia Đình Trẻ”

Giáo Hạt Trà Lồng

Vào lúc 8g00, Thứ tư 26-09-2018, tại Nhà thờ Fatima, cha Giuse Nguyễn Văn Huỳnh, phụ trách Ban Mục Vụ hạt Trà Lồng, đã tổ chức buổi họp mặt quý gia trưởng và hiền mẫu. Trong ngày họp mặt có sự hiện diện của Cha Quản Hạt Pr. Nguyễn Thành Chất – Cha Pr. Huỳnh Ngọc Điệp, đặc trách Ban Mục Vụ Giáo Phận, cùng quý Cha trong hạt. Đặc biệt, có 320 quý gia trưởng và hiền mẫu của 17 Họ đạo về điểm hẹn tại Nhà Thờ Fatiama để  tham dự cuộc họp mặt với chủ đề: “Đồng Hành Với Các Gia Đình Trẻ”.

Sau khi ổn định về việc đón tiếp, vào lúc 8h30, Cha Pr. Điệp đã chia sẻ chủ đề, ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của gia đình như một chiếc nôi cống hiến những con người làm phát triển và thănng tiến xã hội cũng như Giáo Hội. Bên cạnh đó, Ngài cũng để cập đến những nguyên do, bóng tối, đang đe dọa đến tính bền vững của đời sống Hôn nhân và Gia đình, ảnh hưởng tiêu cực trên lối sống lớp trẻ hôm nay.

Kế đến, quý gia trưởng và hiền mẫu đã chia sẻ chủ đề vừa được Cha Đặc Trách trình bày. Hầu như tất cả mọi người đều nhận định các gia đình trẻ ngày hôm nay đều bị chao đảo trước một xã hội ngày hôm nay. Nhưng nhờ Giáo phận, Họ đạo đưa ra những chỉ dẫn cụ thể để sống, từ đó làm cho các gia đình trẻ ý thức và sống đức tin cụ thể hơn: Tham dự Thánh lễ nhiều hơn trước – đọc kinh tối trong gia đình.. quan tâm đến việc học hỏi  giáo lý hôn nhân…

Sau giờ chia sẻ quý gia trưởng và hiền mẫu đi lãnh nhận bí tích Hòa giải, cùng tham dự Thánh Lễ Tạ ơn và cầu nguyện cho các gia đình do Cha Quản Hạt chủ sự. Ngày hội diễn ra hết sức tốt đẹp, kết thúc vào lúc 13 giờ 30 ‘ cùng ngày.

Điều mà Giáo hội mong muốn, cũng là niềm thao thức của các chủ chăn mong sao quý gia trưởng và hiền mẫu hãy xây dựng gia đình mình thành:

Một cộng đoàn cầu nguyện.

Một cộng đoàn sống tình yêu hợp nhất và chung thủy.

Một cộng đoàn phục vụ sự sống.

Một cộng đoàn hăng say loan báo Tin Mừng.