Ngày Họp Mặt Ơn Gọi Hạt Đại Hải

print

Ngày Họp Mặt Ơn Gọi Hạt Đại Hải

Trong tinh thần cổ võ ơn thiên triệu, ngày thứ Bảy, 29/4/2023 Hạt Đại Hải tổ chức buổi họp mặt Ơn Gọi Hạt Đại Hải tại Họ đạo Trung Hải với chủ đề: “Bám rễ sâu và xây dưng đời mình trên nền tảng là Đức Giêsu Kitô”.

Tham gia buổi Họp mặt  có 13 họ đạo với 200 em thiếu niên. Ban tổ chức gồm có Quý Sơ 30 người, 2 thầy phó tế Đại Chủng Viện Thánh Quí và 1 thầy dòng Tu Đoàn Nhà Chúa.

Những dòng giới thiệu ơn gọi gồm có: dòng MTG Cần Thơ, Dòng Nữ tỳ CGLM, Dòng CQP, Dòng Bác Ái Vinh Sơn Phaolo, Tu Đoàn Nhà Chúa, và  Đại Chủng Viện Thánh Quí Cần Thơ.

Buổi họp mặt diễn ra trong bầu khí sinh động, sốt sắng. Ước mong sẽ nhóm lên ngọn lửa tông đồ trong lòng các em để các em đáp trả lời kêu gọi của Chúa dấn thân phục vụ Hội thánh.

MVTT/Hạt Đại Hải