Nghi Thức Hỏa Táng

print

NGHI THỨC HOẢ TÁNG

TRƯỚC KHI HOẢ TÁNG

 

Mời cộng đoàn cầu nguyện

Chẳng bao lâu nữa, người thân yêu của chúng ta, OBACE T sẽ chìm trong lửa để từ tro bụi trở thành bụi tro. Trước lúc chia tay, chúng ta hãy ôn lại hình ảnh trìu mến của người thân, tưởng nhớ bao vất vả lo toan, bao đau khổ trong tâm hồn và thân xác của một kiếp người, nghĩ đến những sai lầm và tội lỗi của phận người mỏng giòn yếu đuối, đến đức tin mong manh nhưng luôn được ơn Chúa chở che gìn giữ. Ta hãy gửi gắm người thân của chúng ta trong bàn tay dịu hiền của Chúa.

(thinh lặng trong giây lát)

Lời nguyện

Lạy Chúa, nghĩ đến lúc thân xác người thân của chúng con vùi trong lửa để chỉ còn lại mớ tro tàn, chúng con đau buồn và sợ hãi. Nhưng Sách Thánh dạy chúng con rằng qua ánh lửa bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi, ông Mô-sê đã nhận ra Thiên Chúa hiện diện. Trong cuộc Xuất Hành, Thiên Chúa dùng cột lửa để soi đường cho dân Chúa tìm đến tự do. Khi đến trần gian, Con Chúa đã so sánh Tin Mừng Người rao giảng như lửa Người ném xuống, và ước ao cho lửa ấy bừng lên mãnh liệt.

Và chúng con hiểu ra rằng lửa không chỉ đốt cháy và làm cho tiêu tan, nhưng còn soi sáng, tinh luyện, còn giúp cho con người duy trì sự sống. Xin ngọn lửa tình yêu Chúa thanh tẩy người thân của chúng con khỏi mọi vết nhơ tội lỗi và dẫn vào thiên quốc để cùng các tín hữu Chúa Ki-tô hưởng hạnh phúc muôn đời. Xin lửa tình yêu Chúa cũng thiêu đốt tâm hồn chúng con, những người còn ở lại, để qua biến cố đau thương của cái chết, chúng con biết trân trọng và giữ gìn sự sống, biết sống sao cho phải đạo làm người, cho xứng danh Ki-tô hữu, để những ngày đời chúng con sống nơi trần thế thành cơ hội giúp chúng con đạt tới quê trời, nơi niềm vui không có thử thách nào dập tắt và ánh sáng chẳng bao giờ tàn lụi, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. A-men.

Có thể chấm dứt ở đây hoặc tiếp theo như sau :

Lời chủ sự nhắn gửi cộng đoàn

Vì Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi người anh (chị) em tín hữu của chúng ta là OBACE T ra khỏi trần gian mà về với Người, và vì Đức Ki-tô, Đấng đầu tiên từ cõi chết sống lại, sẽ biến đổi xác phàm của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người, bởi thế, chúng ta xin phó thác OBACE T cho Chúa, xin Người đón nhận OBACE vào chốn bình an và cho OBACE sống lại trong ngày sau hết.

Lời cầu (đọc tất cả hay một phần mà thôi)

Chủ sự:

Chúng ta hãy nhớ lại lời Chúa Giê-su nói với cô Mác-ta khi em cô qua đời : “Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống.” Vì thế, chúng ta hãy tin tưởng dâng lời cầu nguyện :

Đ/ Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã khóc thương bạn của Chúa là La-da-rô mới qua đời, xin lau sạch nước mắt chúng con.

Đ/ Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con.

Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin ban sự sống đời đời cho OBACE T.

Đ/ Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con.

Chúa đã dùng bí tích Thánh Tẩy mà thánh hoá người anh (chị) em tín hữu này, xin thương nhận OBACE vào số các thánh và những người Chúa chọn.

Đ/ Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con.

Chúa đã lấy Mình và Máu Thánh Chúa mà nuôi dưỡng người anh (chị) em tín hữu này nơi bàn tiệc thánh, giờ đây xin đón nhận OBACE vào Nước Chúa dự tiệc vui muôn đời.

Đ/ Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con.

Chúng con đang thương khóc người anh (chị) em tín hữu này, xin Chúa tăng thêm lòng tin để nâng đỡ an ủi chúng con và giúp chúng con vững lòng trông cậy sẽ được sống muôn đời.

Đ/ Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con.

Kinh Lạy Cha (mọi người cùng đọc)

Lời nguyện kết thúc 

Lạy Chúa, khi còn sống, OBACE T đã nguyện theo Chúa, nay OBACE đã qua đời, thì xin Chúa rủ lòng thương, tha phạt những hành vi tội lỗi của OBACE. Và cũng như khi còn ở trần thế, OBACE được liên kết với cộng đoàn tín hữu chúng con, nhờ đức tin chân thật, thì giờ đây, ước gì nhờ tình thương Chúa, OBACE cũng được hợp đoàn cùng thần thánh trên trời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

Xướng đáp

X Lạy Chúa, xin cho tín hữu này được an nghỉ ngàn thu.

ĐVà được ánh vinh quang bất diệt soi chiếu đến muôn đời.

Phần nghi thức kết thúc ở đây. Tuỳ theo tập tục địa phương, có thể hát một bài.