Nghi Thức Làm Phép Đất Thánh – Nghĩa Trang Hoặc Nhà để Tro Cốt

print

Nghi Thức Làm Phép Đất Thánh – Nghĩa Trang

Hoặc Nhà để Tro Cốt

MỞ ĐẦU

Mọi người tập hợp tại phần đất hoặc nhà để tro cốt sắp được làm phép.

Linh mục với phẩm phục thích hợp, có thể chào cộng đoàn tương tự:

Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Cộng đoàn: Amen.

Chủ sự: Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Ki-tô, Chúa chúng ta,

Chúa của kẻ sống và Đấng Chiến Thẳng sự chết,

hằng ở cùng anh chị em.

Cộng đoàn: Và ở cùng cha.

Chú sự: Lòng đạo đức Kitô giáo đã quy tụ chúng ta lại với nhau để xin Chúa ban phép lành cho đất thánh này (Nhà để tro cốt…). Chính nơi đây, thân xác của anh chị em chúng ta sẽ yên nghỉ, cho đến ngày Chúa chiếu tỏa vinh quang của Người. Chúng ta đã chuẩn bị phần đất này để cho anh chị em chúng ta an nghỉ. Chúng ta hãy ngước mắt lên trời, hướng nhìn về Chúa Ki-tô, Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Người mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức và chờ đợi Người. Nguyện xin Người đón nhận chúng ta vào ngày Người lại đến trong vinh quang. 

Thinh lặng giây lát

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện

Lạy Chúa, Chúa cho chúng con thuộc về Hội Thánh lữ hành

để Chúa sẽ đón rước chúng con vào sống vĩnh cửu trên trời.

Xin nhìn đến chúng con là đoàn con của Chúa

đang chuẩn bị nơi đây (Đất Thánh này…)

để chôn cất các thi thể (tro cốt) của các anh chị em tín hữu qua đời.

Xin cho nơi đây là một lời nhắc nhở chúng con

về cuộc sống tương lai trong Chúa Ki-tô.

Chính Người sẽ biến thân xác yếu hèn của chúng con

nên giống thân xác vinh hiển của Người.

Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Cộng đoàn: Amen.

 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma (Rm 6, 3-4.8-9)

Anh em thân mến,

Không phải tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Ki-tô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người sao ? Vậy nhờ phép rửa trong sự chết của Người, chúng ta cùng được mai táng với Người, để như Đức Ki-tô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta nữa, chũng ta cũng phải sống đời sống mới như vậy.

Nhưng nếu chúng ta đã chết với Đức Ki-tô, chugns ta tin rằng chúng ta cũng sẽ sống với Người; chúng ta biết rằng Đức Ki-tô một khi từ cõi chết sống lại, Người không còn chết nữa, sự chết không còn thống trị được Người nữa.

Đó là Lời Chúa.

Đáp ca (Tv 22)

  1. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

Trong đồng cỏ xanh rì, Ngài để cho tôi nằm nghỉ.

tới dòng nước trong lành, Ngài hướng dẫn tôi,

tâm hồn tôi, Ngài lo bổi dưỡng

Đ. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

  1. Ngài dẫn tôi trên đường ngay chính vì uy danh Ngài.

Dù bước đi trong lũng tối tử thần,

Con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con,

Chính côn trượng Chúa khiến con an lòng.

Đ. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

  1. Trước mặt con, Chúa dọn bàn tiệc,

Đối diện những kẻ làm hại con;

Trên đầu con, Chúa xức dầu thơm,

Ly rượu con đầy tràn chan chứa.

Đ. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

  1. Phước lộc và lượng từ bi Chúa

Mãi theo tôi suốt cả cuộc đời,

Tôi sẽ ở trong nhà Chúa

Suốt chuỗi ngày dài triền miên.

 Đ. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

Alleluia – Alleluia: Quê hương chúng ta ở trên trời, chúng ta mong đợi Đấng Cứu Chuộc là Đức Giêsu Ki-tô, Chúa chúng ta từ trời ngự đến. Alleluia.

Tin Mừng (Ga  14, 1-6)

Tin Mừng Chúa Giêsu Ki-tô theo theo thánh Gioan

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Lòng các con đừng xao xuyến. Các con tin vào Thiên Chúa thì hãy tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Nếu Thầy đi và dọn chỗ cho các con. Thầy lại đến và đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó với Thầy. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi.

Ông Tôma nói với Người: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi ?”

Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

Đó là Lời Chúa

Giảng vắn tắt .

Tiếp theo, đứng trước tượng thánh giá đã dọn sẵn, linh mục làm phép thánh giá và phần đất.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện

Lạy Chúa là Đấng An Ủi,

Chúa đã thiết định trong trật tự tạo dựng rằng:

thân xác phàm nhân của chúng con,

được hình thành từ bụi đất thì sẽ trở về với bụi đất,

nhưng với lòng thương xót của Chúa,

Chúa đã thay đổi quy luật đau đớn này

thành bằng chứng của tình yêu là:

Chúa đã chấp thuận cho Abraham, cha của những kẻ tin,

một nơi chôn cất trong vùng Đất Hứa;

Chúa đã tôn vinh lòng nhiệt thành của Tôbia

khi ông chôn cất thi hài các anh em của ông;

Chúa cũng đã muốn rằng Con Một Chúa

được an nghỉ trong ngôi mộ mới,

chính nơi đây Người sẽ chỗi dậy,

chiến thắng thần chết

và bảo đảm cho chúng con

cũng sẽ được sống lại trong ngày sau hết.

Vì vậy, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa:

Nhờ quyền năng của phép lành của Chúa + ;

mà nghĩa trang (nhà để tro cốt) được xây cất

dưới bóng của cây thánh giá

để đón nhận thân xác hay chết của chúng con

làm nơi yên nghỉ và chờ đợi ngày sống lại;

xin cho nơi đây,

thân xác của các tín hữu đã qua đời

an nghỉ trong bình an

cho đến ngày Con Một Chúa trở lại trong vinh quang,

họ cũng được chỗi dậy cùng với Người.

Xin cho nơi này, nhắc nhớ những người còn đang sống

biết hướng niềm hy vọng về cuộc sống vĩnh cửu;

xin cho từ nơi đây các tín hữu

luôn dâng lên Chúa những lời cầu nguyện

cho những người đã an nghỉ trong Chúa Ki-tô

và cử hành không ngừng lòng thương xót Chúa.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con.

Amen.

Chủ sự xông hương thánh giá và rẩy nước thánh trên phần đất và những người tham dự. Cộng đoàn hát bài thích hợp.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ sự: Đức Ki-tô sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người, vì thế, ta hãy tha thiết nguyện xin:

  1. Chúa Ki-tô là Con Đức Chúa Trời hằng sống, Chúa đã làm cho bạn của là ông La-da-rô được sống lại. Xin cho nhưng người đã được Chúa đổ máu ra cứu chuộc cũng được sống lại hiển vinh.
  2. Chúa Ki-tô là Đấng nuôi sống chúng con bằng bánh bởi trời, xin cho chúng con luôn tìm được sức sống và đến ngày sau hết được phục sinh vinh hiển.
  3. Chúa Ki-tô đến để tìm kiếm và cứu chữa, xin cho những người chưa biết Chúa, sống không hy vọng cũng tin rằng có một Đấng đã phục sinh và có một đời sống vĩnh hằng.
  4. Chúa Ki-tô là ánh sáng của trần gian, Chúa đã mở mắt cho người mù được thấy, xin cho anh chị em chúng con đã qua đời được vui hưởng ảnh sáng ngàn thu.

LỜI NGUYỆN KẾT THÚC

Chủ sự: Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu,

Con Một Chúa đã cam lòng chịu chết vì chúng con.

Xin thương đến các tín hữu,

khi còn sống họ đã tin nhận mầu nhiệm phục sinh,

mà nay đã lìa cõi thế.

Xin Chúa ban cho họ được hưởng hạnh phúc muôn đời.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con.

Cộng đoàn: Amen.

Chủ sự ban phép lành và kết thúc.

Hát bài thích hợp.