Nghi Thức Trực Tuyến – 17g00 – THỨ SÁU TUẦN THÁNH – TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA – 10.4.2020

print