Người Trẻ Được Sai Đi

print

31.05.2020 – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống – Ga 20,19-23

NGƯỜI TRẺ ĐƯỢC SAI ĐI

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay chúng con mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lời Chúa hứa ban Thánh Thần trước khi về trời vẫn đang được thực hiện nơi Hội Thánh: “Hãy nhận lấy Thánh Thần”. Chúng con cảm thấy an ủi và hạnh phúc biết bao, vì Chúa đã thêm sức mạnh linh hồn và thể xác cho chúng con. Chúa Thánh Thần là Thầy nội tâm, là Đấng liên kết mọi người trong tin yêu. Xin Chúa ban Thánh Thần để củng cố đức tin và giúp chúng con cùng với những người trẻ ý thức sứ mạng được sai đi đem Tin mừng bình an của Chúa đến cho mọi người.

  • “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thiết lập Hội Thánh trên đá tảng Phêrô, nhưng chính khi trao ban Thánh Thần cho các Tông đồ, Hội Thánh mới chính thức khai sinh. Khi đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các tông đồ không còn sợ sệt bỏ trốn, nhát đảm tìm nơi an thân; nhưng các ngài đã tràn đầy niềm tin, can đảm ra đi loan báo và nhiệt thành làm chứng cho Chúa Phục sinh, cho dù bị bách hại và ngay cả cái chết cũng không ngăn cản được bước chân của các ngài.

Lạy Chúa Giêsu, trong tư cách là những Kitô hữu, nhờ Bí tích Rửa tội và Thêm sức, chúng con cũng được lãnh nhận tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Xin sức mạnh của Thánh Thần Chúa đỡ nâng để các bạn trẻ để họ can đảm sống niềm tin Kitô, mạnh dạn tuyên xưng đức tin bằng lời nói và hành động trong cuộc sống hàng ngày, nơi gia đình cũng như trong mọi môi trường sống và làm việc.

(thinh lặng)

  • “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, khi sống lại và hiện ra với các môn đệ, Chúa ban Thánh Thần cho các ngài và mời gọi các ngài tiếp tục sứ mạng mà Chúa đã khởi đầu. Chúa cho các môn đệ được tham dự vào sứ mạng của Chúa. Chỉ có một sứ mạng duy nhất là sứ mạng Chúa nhận được từ Chúa Cha. Sứ mạng của các môn đệ nối dài sứ mạng duy nhất ấy. Khi được trao ban Thánh Thần, các môn đệ Chúa trở thành những con người mới, sẵn sàng lên đường loan báo Tin mừng cứu độ cho mọi người.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần, để chúng con cũng vững vàng bước đi và sống theo những gì Ngài chỉ bảo. Xin khơi lên ngọn lửa của Chúa Thánh Thần nơi các bạn trẻ, để nhờ đó, họ được hun đúc trong đức tin và sẵn sàng lên đường loan báo Tin mừng bình an của Chúa đến cho mọi người.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đổ tràn lửa Thánh Thần trên tâm hồn chúng con, để Ngài uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, khơi lên lửa tin yêu và đốt nóng lòng nhiệt thành trong chúng con, giúp chúng con cùng nhau tiến bước trên con đường hướng đến sự thánh thiện, và hăng say với sứ vụ loan báo Tin Mừng. Xin cho các bạn trẻ đang chuẩn bị cho tương lai biết ý thức về ơn gọi và phẩm giá của người Kitô hữu, giúp họ can đảm sống đức tin đã lãnh nhận và nhiệt tâm thông truyền đức tin ấy trong gia đình và cho mọi người. Amen.