Người Trẻ Hướng Về Nguồn Cội

print

26.01.2020 – Mồng Hai Tết – Mt 15,1-6

Người Trẻ Hướng Về Nguồn Cội

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy và cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con những ngày xuân để thăm viếng và chia sẻ niềm vui với nhau. Trong những ngày xuân này, Giáo Hội Việt Nam muốn dành ngày mùng Hai tết để kính nhớ ông bà tổ tiên, xin Chúa cho mỗi người chúng con, nhất là các bạn trẻ, luôn biết hướng về nguồn cội, sống hiếu kính với tổ tiên, ông bà, cha mẹ.

  • “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cảnh tỉnh chúng con với hình phạt nặng nề về tội bất hiếu đối với cha mẹ, đồng thời, Chúa cũng dạy chúng con phải tỏ lòng hiếu kính với các ngài là những người đã sinh thành và dưỡng dục chúng con nên người. Chúa dạy chúng con phải hiếu kính bằng tất cả tấm lòng chân thành, và bằng những việc làm cụ thể chứ không chỉ là những lời nói trên môi miệng, hay những của lễ dâng lên cho Chúa là đủ. Việc hiếu kính cũng không chỉ là cung cấp cho cha mẹ đầy đủ cuộc sống vật chất, mà còn là tình yêu, lòng kính trọng và vâng phục.

Lạy Chúa, những di sản vật chất cũng như tinh thần, nhất là kho tàng đức tin mà chúng con đang thừa hưởng hôm nay là do công khó, hy sinh của tổ tiên ông bà gầy dựng, xin Chúa trả công bội hậu cho các ngài và đưa các ngài về hưởng Nhan Thánh Chúa. Xin Chúa giúp sức cho chúng con luôn biết sống hiếu thảo với ông bà cha mẹ là những người trực tiếp thay mặt Chúa để sinh thành và dưỡng dục chúng con, xin ban cho các ngài bình an và niềm vui khi được nhìn thấy con cháu sống hòa thuận sum vầy.

(thinh lặng)

Lạy Chúa Giêsu, khi hướng về nguồn cội, Chúa không chỉ nhắc nhở cho mỗi người chúng con phải có lòng yêu mến ông bà cha mẹ, nhưng qua đó, giúp chúng con biết tìm và nhận ra chính nguồn cội đích thực của mình. Việc hiếu kính ông bà cha mẹ nhắc nhở cho mỗi người chúng con biết phải yêu mến và hiếu kính với chính Thiên Chúa là nguồn cội của mọi công ơn sinh thành và dưỡng dục.

Lạy Chúa, sự sống chúng con có được là nhờ Thiên Chúa tác thành nên chúng con trong lòng mẹ, những gì chúng con có hôm nay, như tình thương của cha mẹ, ông bà dành cho chúng con, và tất cả những gì chúng con có cũng đều do Chúa thương ban. Xin cho gia đình chúng con luôn biết sống tình con thảo đối với Chúa, qua việc yêu mến và tôn thờ Chúa, tuân giữ Lời Chúa và các giới răn, để luôn cảm nhận được tình Chúa ấp ủ yêu thương. Xin cho những người trẻ chúng con cũng biết nhớ ơn các bậc tiền nhân đã để lại cho chúng những di sản vật chất và tinh thần để luôn biết cầu nguyện cho các ngài.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong ngày đầu xuân hướng về tổ tiên, xin cho chúng con cũng biết hướng về cội nguồn đích thực của mình là chính Thiên Chúa tình yêu và là Đấng tạo dựng mọi loài. Xin cho các bậc ông bà cha mẹ ý thức trách nhiệm được Chúa trao phó để làm gương sáng và giáo dục con cháu nên người. Xin cho những người trẻ chúng con biết hiếu kính với ông bà cha mẹ, biết vâng lời, giúp đỡ và cầu nguyện cho các ngài khi còn sống cũng như khi đã qua đời, để mai ngày chúng con cũng được đoàn tụ với các ngài vui hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen.