Người Trẻ Sống Mầu Nhiệm Mân Côi

print

04.10.2020 – Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Lc 1,26-38

Người Trẻ Sống Mầu Nhiệm Mân Côi

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin được hợp với Mẹ Maria Mân Côi dâng lên Chúa lòng tôn thờ, yêu mến, và cảm tạ về muôn ơn lành Chúa ban cho Giáo Hội, giáo xứ, gia đình và từng người chúng con, nhất là đã cho cho nhân loại chúng con phương thế cầu nguyện tuyệt hảo là kinh Mân Côi. Xin cho người trẻ chúng con biết quý trọng, yêu mến và chăm chỉ lần hạt để cầu nguyện cho sự hiệp nhất, bình an và hạnh phúc của gia đình, giáo xứ và đất nước chúng con.

  • “Kính chào Bà đầy ơn phúc, Chúa ở cùng Bà”.

Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria được tràn đầy ơn phúc vì Mẹ đã chân thành cộng tác sinh dưỡng Chúa Giêsu theo đúng thánh ý Chúa. Với sự chăm sóc, giáo dục đầy đức tin và tình yêu của Mẹ, Chúa Giêsu lớn lên khỏe mạnh nơi thân xác, mạnh mẽ trong tinh thần và đầy sự khôn ngoan của Thiên Chúa, được Thiên Chúa và mọi người thương mến.

Lạy Chúa, cuộc sống ngày nay với nhiều nỗi lo toan về cơm áo gạo tiền đôi khi làm chúng con ơ hờ, thiếu sót trong bổn phận đối với gia đình, đặc biệt trong việc quan tâm đồng hành với con cái của chúng con. Xin cho người trẻ chúng con biết dành thời gian cho nhau, để quan tâm, chia sẻ, lắng nghe và giúp nhau thăng tiến trong cuộc sống, nhất là đời sống đức tin, bằng việc làm cụ thể, bằng gương sáng và nhất là qua lời cầu nguyện bằng tràng chuỗi Mân Côi.

(thinh lặng)

  • “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin hãy thực hiện cho tôi như lời thiên thần truyền”.

Lạy Chúa Giêsu, lời xin vâng của Mẹ Maria trong ngày truyền tin là lời xin vâng với thánh ý Chúa trong suốt cuộc đời Mẹ. Một lần xin vâng là xin vâng mãi mãi, là trung thành vâng giữ trong từng chi tiết của cuộc đời Mẹ, ngay cả trong giây phút đứng dưới thập giá hiến dâng người con duy nhất cho thánh ý Chúa Cha và phần rỗi của nhân loại. Gương xin vâng của Mẹ Maria nhắc nhớ chúng con về lời xin vâng của mỗi người chúng con với thánh ý Chúa trong vai trò và bổn phận là người Kitô hữu, là cha mẹ, là con cái trong gia đình.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Mân Côi, xin cho chúng con ơn biết sống đúng và chu toàn trách nhiệm của mình, là người cha, người mẹ gương mẫu và là người con ngoan trong gia đình, người Kitô hữu mực thước trong xứ đạo và là công dân tốt trong xã hội, để chúng con nên nhân chứng sống động cho Chúa trong thế giới hôm nay.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, gương mẫu sống đức tin, tình mến và đức vâng phục của Mẹ Maria Mân Côi thúc giục chúng con, nhất là các bạn trẻ Công giáo biết dấn thân sống cho Thánh Ý Chúa và cho hạnh phúc của anh chị em mình. Xin Chúa ban ơn cho chúng con để chúng con biết luôn nương tựa vào Mẹ bằng việc chăm chỉ lần hạt Mân Côi, đón Mẹ về với gia đình để Mẹ liên kết chúng con trong tình gia đình thuận hòa yêu thương và cũng chính Mẹ sẽ đồng hành và hướng dẫn chúng con trong tình tương thân tương ái với mọi người. Amen.