Người Trẻ Sống Tình Yêu Hiệp Nhất

print

07.06.2020 – Lễ Chúa Ba Ngôi – Ga 3,16-18

Người Trẻ Sống Tình Yêu Hiệp Nhất

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin kính, mến yêu và thờ lạy Chúa. Chúa đã đến trần gian để măc khải cho con người biết về Thiên Chúa, về tình yêu vô biên của Chúa Cha dành cho loài người; Chúa cho chúng con thấy tỏ tường Chúa yêu chúng con đến thế nào khi hiến thân trên thập giá để cứu chuộc chúng con; Chúa ban cho chúng con Thánh Thần để ban sự sống và thánh hóa chúng con. Xin cho mỗi người trẻ, mỗi gia đình và mỗi cộng đoàn chúng con luôn sống trong tình yêu hiệp nhất như Ba Ngôi Thiên Chúa.

  • “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để tất cả những ai tin vào Con của Ngài, thì không phải chết, nhưng được sống đời đời”.

Lạy Chúa Giêsu, Ba Ngôi Thiên Chúa không giữ riêng tình yêu cho mình nhưng luôn trao ban. Ba Ngôi luôn hướng về nhau và hướng ra bên ngoài, làm cho tình yêu luôn trào tràn và sung mãn.

Lạy Chúa, chúng con vẫn yêu thương nhau, nhưng có lẽ chúng con phải nhìn lại cách thức chúng con trao ban tình yêu. Chúng con yêu thương nhưng chưa thật sự trao hiến chính mình, chúng con còn đòi hỏi quá nhiều ở người khác. Xin cho chúng con hiểu rằng, trao ban không làm cạn kiệt tình yêu, nhưng làm cho tình yêu ngày càng dồi dào phong phú. Xin cho mỗi người trẻ chúng con luôn biết nghĩ đến người khác, sẵn sàng trao ban những gì mình có, để mang lại hạnh phúc cho nhau. Xin dạy chúng con biết yêu thương nhau bằng chính tình yêu sung mãn và tràn đầy của Ba Ngôi Thiên Chúa.

(thinh lặng)

  • “Thiên Chúa không sai Con của Ngài đến thế gian, để xét xử thế gian, nhưng để thế gian nhờ chính Con của Ngài mà được cứu độ”.

Lạy Chúa Giêsu, việc Chúa đến thế gian buộc con người phải chọn lựa dứt khoát: tin vào Thiên Chúa hay từ chối Ngài. Sự lựa chọn này liên quan mật thiết đến ơn cứu rỗi: tin vào Chúa sẽ được sống đời đời, còn chối từ Chúa sẽ đánh mất sự sống. Vì thế, án phạt không phải do Chúa, nhưng do chính con người đã không chịu đón nhận ơn cứu độ.

Lạy Chúa, do ảnh hưởng của trào lưu thực dụng và hưởng thụ, nhiều bạn trẻ đang chọn cho mình lối sống ăn chơi, xa rời đời sống đức tin. Nhiều bạn trẻ ngày nay coi việc đi lễ là một gánh nặng, đi vì bổn phận, hoặc vì gượng ép, miễn cưỡng hơn là vì lòng yêu mến Chúa. Xin Chúa giúp các bạn trẻ đừng chạy theo những cám dỗ của thời đại, ăn chơi vô bổ, mà đánh mất đi niềm tin của người Kitô hữu, nhưng biết dùng khả năng, sức khỏe của tuổi trẻ để cộng tác vào công việc xây dựng Giáo Hội và xã hội.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong gia đình và giữa cộng đoàn chúng con vẫn còn đó những chia rẽ bất đồng, những hố ngăn cách giữa các thế hệ hay các quan niệm khác nhau về cách nghĩ, cách sống. Xin cho chúng con tìm được tiếng nói chung, sự đồng điệu giữa các tâm hồn, để chúng con xây dựng cộng đoàn hiệp nhất theo hình ảnh của Chúa Ba Ngôi. Xin cho các bạn trẻ đang chuẩn bị hành trang vào đời được tràn đầy tình yêu của Chúa Ba Ngôi để họ biết hy sinh, hiệp nhất và cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng. Amen.