Nhật ký chuyến thăm mục vụ năm 2019 của Đức Tổng Marek Zalewski tại Giáo phận Cần Thơ (2): Họ đạo Rạch Súc

print

Nhật ký chuyến thăm mục vụ năm 2019 của Đức Tổng Marek Zalewski

tại Giáo phận Cần Thơ (2): Họ đạo Rạch Súc

Ngày 01/12/2019:

2. Đức Tổng Marek Zalewski đến thăm Họ đạo Rạch Súc

10g05’ cùng ngày, Đức Tổng lên đường đi thăm Họ đạo Rạch Súc.

Họ đạo Rạch Súc là một họ đạo nhỏ nhưng từ năm 1994 với sự nhiệt tình của cha Phanxicô Đinh Trọng Tự đã trở thành một điểm hành hương kính Đức Mẹ Fatima vào ngày 13 mỗi tháng, đặc biệt là tháng 5 và tháng 10.

Đây cũng là một Điểm Truyền Giáo của Giáo Phận với rất nhiều lương dân được rửa tội. 

11g50′: Đức Tổng Về Tòa Giám Mục dùng cơm trưa – nghỉ trưa

 

 Sau đây là một số hình ảnh: