Những Bài Hát Hát Về Cha Trương Bửu Diệp

print

19 Ca Khúc Về Cha Fx Trương Bửu Diệp

 1. Bon mua Cha yeu. Ca doan Con Phuoc-Xuan Truong
 2. Cam ta Cha Phanxico. Mai Thao-The Vy
 3. Chat chiu hoang hon. Lan Phuong
 4. Con ve ngay gio Cha. Xuan Truong
 5. Hay den voi tinh Cha. Nguyen Minh
 6. Khan nguyen Cha Phanxico. Xuan
 7. Me oi hay dua con ve nha. Trieu Yen
 8. Nen huong tram. Thi Tho
 9. Nguoc mat nhin len Cha. Ngoc Nhi
 10. Noi dau chon dau. Thi Tho
 11. Suong roi dem buon. Lan Phuong
 12. Ta on Cha Phanxico. Ca doan Tac Say-Ganh Hao
 13. Trang the. Phuong Vy
 14. Ve ben Cha dau yeu. Mai Thao-Nhat Sinh
 15. Ve phuong Nam. The Vy-Quoc Dung
 16. Ve que cu. Trieu Yen
 17. Vieng Cha Truong Buu Diep. Trieu Yen-Xuan Truong
 18. Vieng chon xua. Kieu Nu
 19. Xa que. Thi Tho