Những nét đặc thù của Phục Hưng Thánh Thể

print

Những nét đặc thù của Phục Hưng Thánh Thể

Phaolô Phạm Xuân Khôi

Phục hưng Thánh Thể là gì?

Trong bối cảnh cảnh ngày càng gia tăng của chủ nghĩa cá nhân và tình trạng mất đức tin, đặc biệt là của giới trẻ, Phục hưng Thánh Thể được khai sinh như một lời mời gọi tha thiết của các Giám Mục Hoa Kỳ nhắm đến mọi người Công giáo trên khắp đất nước Hoa Kỳ.

Các ngài mời gọi chúng ta đến với Bí tích Thánh Thể để được chữa lành, hoán cải, và đào sâu mối liên hệ cá nhân với Chúa Giêsu qua các buổi Phụng Vụ được cử hành cách trung thực và thành kính, qua những buổi học tập nhóm nhỏ về đức tin, và những cuộc gặp gỡ thân mật với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Để rồi nhờ đó, Chúa Thánh Thể sẽ biến đổi chúng ta và qua chúng ta Người sẽ biến đổi thế giới.

  1. Phục Hưng Thánh Thể không phải là một Chủ đề hữu hạn!

Thông thường thì mỗi năm Hội Thánh, nói chung, và cách riêng Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, thường đưa ra những chủ đề đặc biệt của năm. Mỗi chủ đề nhằm nhấn mạnh đến một khía cạnh đặc biệt của đời sống đức tin. Có nhiều người hiểu lầm rằng Phục Hưng Thánh Thể cũng chỉ là một chủ đề cho ba năm. Thậm chí có người tiếc rằng thật quá trễ khi biết đến nó vì chúng ta đang ở Năm Thứ Hai rồi.

Thưa, không bao giờ trễ cả, vì Phục Hưng Thánh Thể đưa chúng ta trở về nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô hữu và của tất cả các hoạt động của Hội Thánh. Đã là nguồn mạch thì chúng ta luôn luôn phải đến múc lấy sự sống. Đã là tột đỉnh thì chúng ta luôn luôn phải lấy nó làm cùng đích để hướng về.

Chính vì Phục Hưng Thánh Thể không phải là một chiến dịch ngắn hạn, mà là nguồn mạch và cùng đích của tất cả các chủ đề khác, bất kể ở nơi nào hay thời điểm nào, nên các Giám Mục Hoa Kỳ đã phải thiết kế một trang web rất công phu dành riêng cho cố gắng này. Phục Hưng Thánh Thể có thể nói là bao gồm tất cả các chủ đề khác và luôn luôn tồn tại bao lâu đạo Công giáo còn tồn tại.

  1. Phục hưng Thánh Thể không phải là một phong trào hay đoàn thể mới cạnh tranh với các đoàn thể khác

Phục hưng Thánh Thể không phải là một phong trào hay hội đoàn mới trong Hội Thánh, mà là linh hồn của mọi đoàn thể trong Hội Thánh. Vì Bí tích Thánh Thể, không những là “nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô hữu” (Lumen Gentium 11), mà còn là “tột đỉnh quy hướng mọi hoạt động của Hội Thánh, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của Hội Thánh” (Sacrosanctum Concilium 10). Như thế không một đoàn thể nào trong Hội Thánh mà không cần đến Phục hưng Thánh Thể hay không liên quan đến việc đào sâu mối liên hệ với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.

Chính vì thế việc Phục hưng Thánh Thể phải là nhiệm vụ chính yếu của từng thành viên của từng đoàn thể trong giáo xứ.  Một khi Phục hưng Thánh Thể được hội nhập vào các đoàn thể này, nó sẽ đem lại một nguồn sống mới và dồi dào cho đoàn thể ấy vì Bí tích Thánh Thể chính là Đức Kitô, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống của chúng ta. Người sẽ đích thân dẫn đưa từng thành viên của các đoàn thể này đi theo con đường Chân Lý để đến cùng Sự Sống.

  1. Phục hưng Thánh Thể không phải đòi hỏi thì giờ

Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch chữa lành những vết thương lòng của chúng ta, là sức mạnh giúp chúng ta chiến thắng tội lỗi và thúc đẩy chúng ta hoán cải. Nếu chúng ta hiểu biết về mầu nhiệm Thánh Thể và biết cách kết hợp tất cả mọi giây phút của cuộc đời chúng ta với Chúa Thánh Thể, Bí tích Thánh Thể sẽ biến đổi chúng ta.

Tham gia Phục hưng Thánh Thể là biến những việc chúng ta đang làm hằng ngày thành những của lễ hy sinh dâng lên Thiên Chúa. Điều này không đòi hỏi chúng ta bỏ thêm thì giờ trừ một số giờ phút ngắn ngủi để học về Thánh Thể.

  1. Phục hưng Thánh Thể Phải là Ưu Tiên Hành Đầu của các Giáo Xứ

Giáo xứ là trọng tâm của công việc Phục hưng Thánh Thể bởi vì “Giáo xứ đưa dân Kitô hữu vào sinh hoạt thông thường của đời sống phụng vụ, và tập họp họ để cử hành phụng vụ, giảng dạy cho họ giáo lý cứu độ của Đức Kitô; thực thi đức mến của Chúa trong các công việc từ thiện và huynh đệ” (GLCG 2179). Chính vì thế mà các Giám mục dành năm nay cho việc Phục hưng Giáo xứ.

Để bắt đầu công việc Phục Hưng Thánh Thể trong các giáo xứ, các mục tử phải chỉ định một người gọi là Point Person mà chúng tôi tạm dịch là những Người Chỉ Đường. Vì Người Chỉ Đường này là người liên lạc với Giáo phận và phối hợp các nỗ lực Phục hưng Thánh Thể của Giáo xứ.

Một trong những công tác thực tế nhất là phổ biến trang web phuchungthanhthe.orgeucharisticrevival.org. Công tác thứ hai là bắt đầu chương trình 5 Phút Giáo Lý về Thánh Lễ bằng cách phổ biến các bài giáo lý và videos ngắn hàng tuần cho giáo dân và các đoàn thể trong giáo xứ.

Mặc dù Năm Phục Hưng Giáo Xứ sẽ chấm dứt vào ngày 17 thánh 7 nắm 2024 bằng Đại Hội Thánh Thể Toàn quốc, nhưng không có nghĩa là quá trễ để bắt đầu việc Phục hưng Giáo Xứ. Việc Phục hưng Giáo Xứ phải được tiếp tục hết năm này đến năm khác.

Mục đích chính của việc Phục hưng Giáo xứ là biến Giáo xứ thành một môi trường, trong đó các tín hữu có thể ngặp gỡ Đức Kitô cách cá nhân, được chữa lành, được đào luyện thành các môn đệ và sau đó được sai đi truyền giáo.

Muốn biết thêm chi tiết xin đọc Leader’s Playbook for the Year of Parish Revival để biết phải làm gì trong Năm Phục hưng Giáo xứ. Tập này đã được dịch sang tiếng Việt và đăng trong trang Cẩm Nang Điều Hành Năm Phục Hưng Giáo Xứ của trang web Phục hưng Thánh Thể hoặc tải Cẩm Nang ở đây.