Nỗi Niềm Đêm Đông – Lý Bông Dừa

print

Nỗi Niềm Đêm Đông

                                                                                          Thiên Tình Khắt K14

Đại Chủng Viện Thánh Quý Cần Thơ

Dẫn:

Một đời phiêu lãng gió sương

Sao nay vương vấn tình thương Chúa Trời

Một đời say mến yêu thương

Bây giờ con chỉ còn đường Giêsu!

Lý Bông Dừa

Câu 1: Đêm dài, người vắng xa thưa dần. Mình tôi với kiếp phong sương vẫn ngồi nơi đây. Nhìn xem, kìa Chúa Giêsu nằm, vương vấn trong lòng bao nhiêu nỗi niềm riêng mang. Vì sao Ngài giáng sinh trần gian? Vì tôi hay chính bạn đã làm điều gian ngoa?

Câu 2: Nên giờ, Người xuống nơi gian trần, màn đêm thanh vắng Bêlem gió trời đêm đông. Người sinh mà chẳng nơi nương nhờ nên đến hang lừa hôi tanh giữa đồng hoang vu. Hạ thân Người trở nên phàm nhân, mà yêu thương nhân loại đến ngàn đời không phai.

Câu 3: Con giờ, quỳ ở bên hang lừa, mà sao nghe nhói trong tim nỗi niềm đêm đông, lòng con giờ thấy đau tội mình, xin Chúa thương tình tha cho lỗi lầm vương mang. Đời con, giờ đã quay về đây, Ngài yêu thương đón nhận đứa con khờ lương dân.