Nỗi sợ hãi nào đang bao phủ tôi trong cơn đại dịch?

print

Bài giảng của Lm Gioan Bt Phương Đình Toại  trong Thánh Lễ trực tuyến Chúa nhật lễ Lá cử hành lúc 17g30 , ngày 05 tháng 04 năm 2020 tại Nhà thờ Tân Phước.

NB:Cha Gioan Baotixita Phương Đình Toại, dòng Camêlô, chuyên mục vụ cho những người bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối tại Tp HCM.