Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Lá Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Lá Năm B

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế : Anh chị em thân mến, hôm nay bước vào Tuần Thánh, Hội thánh mời gọi các Kitô hữu bước theo Đức Giêsu trên đường thập giá, để được phục sinh với Người trong cuộc sống mới. Chúng ta hãy tha thiết nguyện xin :

  1. Đức Giêsu đã khải hoàn vào thành Giêrusalem không phải để biểu dương uy quyền / mà là để bày tỏ lòng yêu thương và nhân lành / Xin cho các vị chủ chăn trong Hội thánh / biết noi gương Người để phục vụ mọi người trong khiêm tốn và hiền lành.
  2. Đức Giêsu đã đến trần gian không phải để thống trị / nhưng để phục vụ mọi người / Xin cho các vị có chức quyền trong xã hội / biết lo cho công ích và quan tâm giúp đỡ mọi người.
  3. Đức Giêsu đã phục vụ mọi người cho đến chết và chết trên thập giá / Xin cho tất cả những ai đang phải đau khổ trong tâm hồn hay thể xác / vì đã phục vụ mọi người / được luôn can đảm và vững tin nơi tình thương cứu độ của Thiên Chúa.
  4. Đức Giêsu đã chịu chết và sống lại để đem hạnh phúc thật cho mọi người / Xin cho mọi người trong họ đạo chúng ta đừng bao giờ trở nên gánh nặng và thập giá cho anh chị em mình.

Chủ tế  : Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Đức Giêsu Con Chúa phải đi qua đường thập giá mới vào được vinh quang. Xin cho mỗi người chúng con luôn noi theo đường lối của Người, để làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Lời Nguyện Tín Hữu – Manna Bảo Lộc

Anh chị em thân mến,

Vì yêu thương con người tội lỗi, Chúa Giêsu đã vác lấy thập giá khổ đau, để đem đến cho nhân loại nguồn ơn cứu độ. Trong tâm tình sốt sắng bước vào tuần lễ Thánh, chúng ta hãy cùng san sẻ với Chúa những ngày thương khó, và thành khẩn cầu xin:

  1. Chúa Giêsu đã dạy: “Ai muốn theo Ta, hãy vác thập giá mình mà theo”. Xin cho các vị Mục tử trong Hội thánh, luôn biết đón nhận mọi khó khăn thử thách khi thi hành sứ vụ; và sẵn sàng tha thứ, cầu nguyện cho những lời chỉ trích, chống đối của người đời, để các ngài xứng đáng là môn đệ Chúa Kitô.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Trong giây phút hấp hối kinh hoàng trên thập giá, Chúa Giêsu vẫn luôn hướng lòng về Chúa Cha. Xin cho những người đau khổ, bệnh tật, nghèo khó, tù đày, đang sống trong nỗi chán chường tuyệt vọng… biết nhìn lên thập giá Chúa Kitô, để đặt trọn niềm tin tưởng, phó thác cuộc đời mình vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Hôm nay ngày khởi đầu của Tuần Thánh. Xin cho các Kitô hữu biết dâng lên Chúa những hy sinh hằng ngày, mau mắn dọn mình xưng tội và tham dự các cử hành phụng vụ thật sốt sắng, để cùng đồng hành, chia sẻ nỗi đau thân xác và tinh thần với Chúa trên con đường thương khó.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Xưa kia Chúa Giêsu là nạn nhân của sự bất công, gian dối và ích kỷ vô tâm. Xin cho mọi người nơi xứ đạo chúng ta biết ăn năn thống hối vì bao lần đã nói năng cư xử làm tổn thương anh em xung quanh, và quyết tâm đổi mới đời mình, gìn giữ miệng lưỡi, nói lời hay-ý tốt với tất cả những người mà chúng ta gặp gỡ.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, với những ý nguyện và cũng là những quyết tâm mà chúng con vừa dâng lên, xin ban ơn tiếp sức giúp chúng con trở về trọn vẹn với Chúa trong Tuần Thánh này, để xứng đáng với tình yêu cứu độ mà Chúa đã trao ban. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.