Phong trào Cursillo Hạt Vị Thanh gặp gỡ lần thứ nhất năm 2023

print

Phong trào Cursillo Hạt Vị Thanh gặp gỡ lần thứ nhất năm 2023

Ngày 21/11, tại Họ đạo Vị Tín, Phong trào Cursillo Hạt Vị Thanh đã tổ chức buổi gặp gỡ lần thứ nhất năm 2023 sau khi Đức Cha Stêphanô bổ nhiệm Cha Giuse Thân Thành Nam làm linh hướng cho Hạt.

Hạt Vị Thanh hiện nay có 55 Cursillista, tập trung chủ yếu ở Họ đạo Vị Hưng và Vị Thanh.

Tại buổi gặp gỡ lần này còn có sự hiện diện của một số anh chị em ứng viên ở một số Họ đạo trong Hạt như: Bảy Ngàn, Vịnh Chèo, Lương Hòa.

Hạt Vị Thanh là một trong 7 Hạt có đông anh chị em tham gia Phong trào Cursillo ngay từ những năm tái khởi động 2010. Sau dịch Covid sinh hoạt Phong trào của Hạt có phần trầm lắng. Tuy nhiên, đến nay Hạt đã có Cha linh hướng, Ban Điều hành Hạt và các Nhóm đã được củng cố.

Tại buổi gặp gỡ, Cha linh hướng Hạt Giuse Thân Thành Nam đã lắng nghe những chia sẻ về mặt thuận lợi cũng như khó khăn của anh chị em Cursillista trong việc sinh hoạt ngày “Thứ Tư” để dự thảo kế hoạch cho Phong trào Hạt Vị Thanh trong thời gian tới.

Sau đó, Cha quản Hạt Martino Nguyễn Lê Nhật Minh cũng chia sẻ một chút về tinh thần của Phong trào, đó là: “Thánh hóa bản thân để Phúc âm hóa môi trường. Việc làm này không xa lạ, rất gần gũi, nhưng nhiều khi chúng ta không để ý”.

Sau phần gặp gỡ, anh chị em Cursillista tham dự thánh lễ đồng tế và dùng cơm trưa thân mật.

Hy vọng rằng, trong thời gian tới tinh thần của Phong trào “Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh chị em” sẽ phát triển mạnh ở Hạt Vị Thanh.

Bài viết: Micae Nguyễn Ngọc Thắng

Hình ảnh: MVTT/ Hạt Vị Thanh