Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 26/05/2021: Dấn thân lo cho người trẻ

print