PVLC Tại Gia Đình: Thứ Ba Tuần Thánh

print

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

VÀ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG TẠI GIA ĐÌNH

THỨ BA TUẦN THÁNH, 07/04/2020

Mọi thành viên trong gia đình tụ họp trước bàn thờ Chúa.

Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Mọi người: Amen.

Hát (đọc) kinh Chúa Thánh Thần;

Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Sấp mình.

Đọc kinh: Tôi Thú Nhận cùng Thiên Chúa toàn năng

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

Mọi người: Amen.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho gia đình Chúa đem trót cả lòng tin sốt sắng cử hành ơn thứ tha của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Mọi người: Amen.

 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Bài Ðọc I: Is 49, 1-6

“Ta đã làm cho con nên sự sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ Ta ban cho đến tận cùng trái đất”.

Bài trích sách Tiên tri Isaia.

Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây; hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý: Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã nhớ đến tên tôi khi tôi còn ở trong bụng mẹ. Người đã làm cho miệng tôi nên như lưỡi gươm sắc bén, đã bảo vệ tôi dưới bóng cánh tay Người, đã làm cho tôi nên như mũi tên nhọn, và đã ẩn giấu tôi trong ống đựng tên. Và Người đã phán cùng tôi: “Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta sẽ được vinh hiển nơi ngươi”. Và tôi thưa: “Tôi đã vất vả mất công vô cớ, tôi đã phí sức vô ích; nhưng công lý của tôi ở nơi Chúa; và phần thưởng của tôi ở nơi Thiên Chúa”. Và bây giờ Chúa phán: “Người là Ðấng đã tác tạo tôi thành tôi tớ Người, khi tôi còn trong lòng mẹ, để đem Giacóp về cho Người, và quy tụ Israel chung quanh Người. Tôi được vinh hiển trước mặt Chúa, và Thiên Chúa là sức mạnh tôi. Người đã phán: “Con là tôi tớ Ta, để tái lập các chi họ Giacóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về; này đây Ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ Ta ban cho đến tận bờ cõi trái đất”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca

Ðáp: Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh.

Xướng: 1) Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con tủi hổ muôn đời. Theo đức công minh Chúa, xin cứu nguy và giải thoát con, xin ghé tai về bên con và giải cứu.

2) Xin trở nên thạch động để con dung thân, và chiến luỹ vững bền hầu cứu độ con: vì Chúa là Thạch Ðầu, là chiến luỹ của con.Lạy Chúa con, xin cứu con khỏi tay đứa ác.

3) Bởi Ngài là Ðấng con mong đợi, thân lạy Chúa; lạy Chúa, Ngài là hy vọng của con tự hồi thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, con đã nép mình vào Chúa, từ trong thai mẫu, Chúa là Ðấng bảo vệ con.

4) Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh, và suốt ngày kể ra ơn Ngài giúp đỡ, thực con không sao mà kể cho cùng. Lạy Chúa, Chúa đã dạy con từ hồi niên thiếu, và tới bây giờ con còn kể những sự lạ của Ngài.

Câu Xướng trước Phúc Âm:

Kính lạy Vua chúng con, Ðấng vâng lời Chúa Cha, Ngài đã bị dẫn đi để chịu đóng đinh vào thập giá, như con chiên hiền lành bị dẫn đi giết.

TIN MỪNG (Ga 13, 21-33. 36-38)

“Một người trong các con sẽ nộp Thầy…

Trước khi gà gáy con đã chối Thầy ba lần”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, (Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ), tâm hồn Người bị xao xuyến, nên Người tuyên bố: “Thật, Thầy nói thật cho các con biết, một người trong các con sẽ nộp Thầy”. Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết Người nói về ai. Có một môn đệ được Chúa Giêsu yêu quý, đang ở bàn ăn gần lòng Chúa Giêsu. Vậy Phêrô làm hiệu cho môn đệ ấy và nói: “Hỏi xem Thầy nói về ai đó”. Môn đệ ấy nghiêng mình sát ngực Chúa Giêsu và hỏi Người: “Thưa Thầy, ai vậy?” Chúa Giêsu trả lời: “Thầy chấm miếng bánh trao cho ai là người đó”. Và Người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con Simon Iscariô. Ăn miếng bánh rồi, Satan nhập vào hắn. Chúa Giêsu nói với hắn: “Con tính làm gì thì làm mau đi”. Nhưng những người đang ngồi ăn không một ai hiểu được vì sao Người lại nói với hắn như vậy. Có nhiều người tưởng tại Giuđa giữ túi tiền, nên Chúa Giêsu bảo hắn: Hãy mua những gì chúng ta cần dùng trong dịp lễ, hoặc Người bảo hắn bố thí cho người nghèo. Vậy sau khi nhận miếng bánh đó, Giuđa liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối. Khi Giuđa đi rồi, Chúa Giêsu phán: “Bây giờ Con Người được vinh hiển, và Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính Mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển! Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa. Các con sẽ tìm Thầy, và như Thầy đã nói với người Do-thái: “Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến được”, nay Thầy cũng nói với các con như vậy”. Simon Phêrô hỏi Người: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu?” Chúa Giêsu trả lời: “Nơi Thầy đi, nay con chưa thể theo tới đó được, nhưng sau này con sẽ theo Thầy”.

Phêrô thưa lại: “Tại sao con lại không theo Thầy ngay bây giờ được! Con sẽ liều mạng sống con vì Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Con liều mạng sống vì Thầy ư? Thật, Thầy nói thật cho con biết: trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:  

Hôm nay, lúc 9g00, tại nhà nguyện tòa giám mục, Đức cha Stéphano, giám mục Cần Thơ, sẽ làm phép ba loại Dầu để cho các họ đạo trong giáo phận sử dụng trong năm theo nhu cầu của từng đối tượng.

Nhân dịp này, chúng ta cùng đọc lại ý nghĩa của từng loại Dầu sẽ được làm phép. Theo thứ tự trong nghi thức Thánh lễ:

  1. Dầu Bệnh Nhân. Dầu Bệnh Nhân sẽ ban cho bệnh nhân phương dược trị liệu đau yếu cả hồn lẫn xác để có thể mạnh mẽ chấp nhận, lướt thắng những khổ cực và tiếp nhận ơn tha thứ tội lỗi.

Lời nguyện của Giám Mục

Lạy Chúa là Cha mọi nguồn an ủi, Chúa đã muốn nhờ con Chúa mà chữa bệnh tật cho những người đau yếu. Xin ban Thánh Thần Chúa, Đấng an ủi từ trời xuống trên chất dầu này mà Chúa đã thương cho cây xanh tươi sản xuất hầu bổ dưỡng thân xác, để nhờơn phúc + lành của Chúa, những ai được xức dầu nầy, đều lãnh nhận ơn hộ vực thân xác và tâm hồn, được khỏi mọi đau đớn, bệnh hoạn, tật nguyền. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con dầu Chúa đã chúc phúc nhân danh Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con. Amen.

  1. Dầu Dự Tòng. Dầu Dự Tòng có công hiệu trừ tà cho những người sắp chịu Phép Rửa Tội. Nhờ việc xức dầu Dự Tòng họ được thêm nghị lực mà từ bỏ ma quỷ và tội lỗi, trước khi họ bước tới và tái sinh nơi giếng nước sự sống.

Lời nguyện của giám mục.

Lạy Chúa, là sức mạnh và là Đấng che chở dân Chúa, Chúa đã dùng dầu làm dấu chỉ sức mạnh. Xin đoái thương ban + phúc cho dầu này và ban sức mạnh cho những người dự tòng được xức dầu này, để họ lãnh nhận sự khôn ngoan và sức mạnh của Chúa mà thông hiểu sâu xa phúc âm của Đức Ki-tô, quảng đại chấp nhận những khổ cực trong đời sống Ki-tô hữu, và khi xứng đáng trở nên dưỡng tử của Chúa, họ được vui mừng tái sinh và sống trong Hội Thánh Chúa, Nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen

  1. Dầu Thánh. Đức Giám Mục thánh hiến Dầu Thánh. “Việc xức Dầu Thánh trong bí tích Rửa Tội, bí tích Thêm Sức và Truyền Chức Thánh, là dấu chỉ sự thánh hiến”. Qua đó, người Ki-tô hữu được tham dự vào chức năng ngôn sứ, tư tế và vương đế của Đức Ki-tô.

Giám mục thinh lặng pha thuốc thơm vào dầu

Giám mục mời gọi: Anh chị em thân mến, Chúng ta hãy cầu xin Chúa là cha toàn năng chúc lành và thánh hóa dầu này, để những ai được xức trên thân xác thì cũng được xức trong tâm hồn và xứng đáng lãnh nhận ơn cứu chuộc của Chúa.

Giám mục tuỳ nghi hà hơi trên bình dầu, sau đó giang tay đọc lời nguyện thánh hiến.

Lạy Chúa là Đấng sáng lập các nhiệm tích và là Đấng ban sự sống, chúng con cảm tạ lòng nhân lành khôn tả của Chúa. Trong Cựu ước, Chúa đãám chỉ mầu nhiệm dầu thánh hóa; và khi tới thời viên mãn Chúa đã muốn mầu nhiệm đó rực sáng, đặc biệt nơi Con yêu dấu Chúa. Vì chưng, khi Con Chúa, Chúa chúng con đã dùng Nhiệm tích Vượt Qua mà cứu độ loài người, ban cho Hội Thánh được đầy Chúa Thánh Thần và dùng các ơn bởi trời mà giáo huấn Hội Thánh cách lạ lùng, để nhờ Hội Thánh mà công cuộc cứu độ được kiện toàn trong thế gian. Bởi đấy, nhờ mầu nhiệm Dầu Thánh, Chúa ban phát cho loài người nguồn phong phú ơn thánh Chúa, để con cái Chúa được tái sinh trong Phép Rửa tội, nhờ việc xức dầu của Chúa Thánh Thần, họ được trở nên vững mạnh và nên giống Chúa Ki-tô mà tham dự vào quyền chức tiên tri, tư tế và vương giả của Người.

ĐGM đặt tay trên dầu và đọc: (Linh mục đồng tế giơ tay mặt hướng về dầu hiệp thông với giám mục trong lời nguyện sau)

VÌ VẬY, LẠY CHÚA, CHÚNG CON NÀI XIN CHÚA, NHỜ THẦN LỰC ƠN THÁNH CHÚA LÀM CHO VIỆC PHA THUỐC THƠM VÀO DẦU NÀY TRỞ NÊN NHIỆM TÍCH PHÚC + LÀNH CỦA CHÚA CHO CHÚNG CON; XIN CHÚA ĐỔ TRÀN ĐẦY ÂN HUỆ CHÚA THÁNH THẦN TRÊN ANH CHỊ EM CHÚNG CON LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC XỨC DẦU THÁNH NÀY ; XIN BAN VẺ HUY HOÀNG THÁNH THIỆN CHO NHỮNG NƠI HOẶC NHỮNG ĐỒ VẬT ĐƯỢC XỨC DẦU THÁNH NÀY ; NHƯNG NHẤT LÀ NHỜ MẦU NHIỆM DẦU THÁNH NÀY, XIN CHÚA LÀM CHO HỘI THÁNH CHÚA ĐƯỢC LAN RỘNG VÀ TĂNG TRƯỞNG MÃI CHO ĐẾN MỨC ĐỘ VIÊN MÃN, MÀ TRONG ÁNH SÁNG CỨU ĐỘ, CHÚA SẼ LÀ TẤT CẢ CHO MỌI NGƯỜI, LÀM MỘT CÙNG ĐỨC KI-TÔ TRONG CHÚA THÁNH THẦN MUÔN ĐỜI. Amen

Cách đặc biệt:

Năm nay, trong hoàn cảnh cách ly xã hội vì Covid – 19, linh mục đoàn giáo phận không thể quay quần bên giám mục để hiệp thông và lập lại lời tuyên hứa “trong ngày kỷ niệm Đức Kitô chia sẻ chức vụ tư tế của Người cho các thánh tông đồ và mỗi người chúng ta”, linh mục đoàn không thể “lặp lại những lời các ngài đã tuyên hứa trước mặt giám mục của mình, và trước mặt cộng đoàn dân Chúa” trong ngày thụ phong linh mục. Cho nên anh chị em hãy cầu nguyện nhiều cho các linh mục:

– Ngày càng gắn bó hơn với Chúa Giêsu và cố gắng noi gương Người mà từ bỏ bản thân và trung thành giữ những lời các ngài đã cam kết.

– Xin cho các linh mục luôn theo gương Chúa Kitô la thủ lãnh và là mục tử, thi hành chức vụ linh mục cách nhiệt thành và vô vị lợi.

– Xin cho Đức Giám Mục giáo phận luôn trung thành với sứ mạng tông dồ mà Chúa đã giao phó. Xin cho ngài trở nên hình ảnh ngày càng sống động và trung thực hơn của Chúa Kitô là tư tế, mục tử, tôn sư và tôi tớ của mọi người.

Thinh lặng giây lát cầu nguyện riêng

Kinh Tin Kính: Tôi Tin Kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng…

RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

Chủ sự: Giờ đây, như Chúa Giêsu dạy, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời kinh Lạy Cha.

Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Đọc kinh Rước Lễ Thiêng Liêng – đọc chung

Lạy Thánh Tâm Chúa giàu Lòng Thương Xót, chúng con tin thật, thờ lạy, cảm tạ Chúa ngự trong bí tích Thánh Thể. Chúng con khát khao yêu mến, kết hợp với Chúa mỗi ngày một hơn. Xin Chúa ngự vào lòng chúng con cách thiêng liêng, và đốt lên trong chúng con ngọn lửa tin yêu nồng cháy. Xin Chúa nên tất cả cho chúng con, để chúng con thuộc trọn về Chúa, trong sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Amen.

Thinh lặng giây lát cầu nguyện riêng

KẾT THÚC

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện

Lạy Chúa rất nhân hậu từ bi, Chúa đã cho chúng con dự tiệc Thánh Thể; ước chi tiệc thánh này, sau khi đã nuôi dưỡng chúng con trên đường dương thế, cũng đưa chúng con vào quê trời hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Mọi người: Amen.

Lời Nguyện Trong Cơn Dịch Bệnh Corona Virus

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng chúng con đang họp nhau cầu nguyện, tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành.

Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tín thác vào tình yêu quan phòng của Cha.

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách.

Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân.

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen.

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng ban phước lành cho tất cả chúng ta, xin Người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ, và dẫn đưa chúng ta tới cuộc sống muôn đời.

Mọi người: Amen.

Có thể hát kính Đức Mẹ, đọc kinh Cám Ơn – Ba câu lạy.

Lm Giuse Lê Ngọc Ngà