PVLC Tại Gia Đình: Thứ Bảy Tuần 2 Phục Sinh

print

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

VÀ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG TẠI GIA ĐÌNH

THỨ BẢY, 25.04.2020

Lễ Thánh Mác-cô, Tác Giả Sách Tin Mừng

Mọi thành viên trong gia đình tụ họp trước bàn thờ Chúa.

Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Mọi người: Amen.

Hát (đọc) kinh Chúa Thánh Thần;

Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Sấp mình.

Đọc kinh: Tôi Thú Nhận cùng Thiên Chúa toàn năng

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

Mọi người: Amen.

Kinh Vinh Danh.

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa là Con Ðức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con; Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Tối Cao, cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Ðức Chúa Cha. Amen.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa là Đức Giêsu chịu khổ hình thập giá và phục sinh vinh hiển để giải thoát chúng con khỏi quyền lực ác thần. Xin cho chúng con được hưởng nhờ mọi ơn phúc bởi mầu nhiệm Phục Sinh. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần muôn đời.

Mọi người: Amen.

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

BÀI ĐỌC I: 1Pr 5,5b-14

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ

Anh em thân mến, tất cả anh em hãy mặc lấy đức khiêm nhừng, để đối nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu căng và ban ơn cho người khiêm nhường.

Vậy anh em hãy hạ mình dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để Người nhắc anh em lên trong thời giờ Người thăm viếng. Anh em hãy trút bỏ cho Người mọi điều lo lắng của anh em, bởi vì chính Người chăm sóc anh em. Anh em hãy ăn ở tiết độ và hãy tỉnh thức, vì kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, nó rình mò chung quanh, tìm kiếm một ai để nuốt. Anh em hãy vững vàng trong đức tin mà chống lại nó, vì biết rằng hết mọi người anh em khác trong thế gian đều phải chịu cùng một sự đau khổ đó. Nhưng Thiên Chúa nguồn mạch mọi ân sủng, Đấng đã kêu gọi anh em tham dự vinh quang đời đời của Người trong Đức Giêsu kitô, chính Người sẽ làm cho anh em là những người chịu đau khổ ít lâu, được hoàn thiện, vững vàng và kiên cố. Nguyện Người được vinh quang và uy quyền đến muôn đời. Amen. Nhờ Sil-va-nô, người anh em trung tín, tôi cam đoan như thế, tôi viết vắn tắt thư này cho anh em, để khuyên nhủ và chứng thực rằng đó là ơn đích thực của Thiên Chúa, và anh em dang tận hưởng. Hội thánh được tuyển chọn ở Babylon và Mác-cô, con tôi, gởi lời chào anh em. Anh em hãy chào nhau trong cái hôn thánh thiện. Nguyện ơn Chúa ở cùng tất cả anh em, những người ở trong Đức Giêsu Kitô. Amen.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 88, 2-3. 6-7. 16-17

Đáp: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời.

1) Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời, qua mọi thế hệ miệng tôi loan truyền lòng trung thành Chúa, vì Ngài đã phán: “Tình thương của Ta đứng vững muôn đời”; trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng trung tín.

2) Lạy Chúa, trời xanh ca tụng những kỳ công của Chúa, và lòng trung thành Chúa trong công hội thánh nhân. Vì trên cõi nước mây ai bằng được Chúa, trong các con Thiên Chúa ai giống như Ngài?

3) Phúc thay dân tộc biết hân hoan, lạy Chúa, họ tiến thân trong ánh sáng nhan Ngài. Họ luôn luôn mừng rỡ vì danh Chúa, và tự hào vì đức công minh Ngài.

ALLELUIA: 1Cl 1,23.24

Alleluia, alleluia! – Chúng tôi rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh, Ngài là quyền năng và khôn ngoan của Thiên Chúa. – Alleluia.

TIN MỪNG: Mc 16,15-20

Bài kết thúc Phúc âm theo thánh Marco

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ống, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

Đó là lời Chúa.

Suy niệm – một người đọc.

Lễ thánh Marcô, phụng vụ cho nghe bài Tin Mừng của chính tác giả. Đoạn văn thuật lại việc Chúa Giêsu sai đi các tông đồ đi loan báo Tin Mừng. Đây là sứ vụ căn bản của ngài. “Tông đồ” có nghĩa là người được sai đi loan báo Tin Mừng.

Bài đọc 1 trích đoạn Thư I của thánh Phêrô muốn đưa lên 2 lý do:

1/ Vì cuối bài trích thư có nhắc đến tên Marcô: “Hội Thánh ở Babylon, cũng được chọn như anh em, và Marcô, con tôi, gửi lời chào anh em”. Babilon chỉ về Roma là nơi đang bắt bớ Hội Thánh. Như vậy Marcô đang ở đó với Phêrô trong hành trình rao giảng Lời Chúa.

2/ Marcô cũng là môn đệ của thánh Phêrô. Do đó những lời của thánh Phêrô trong đoạn thư cũng có liên hệ đến học trò Marcô. Phêrô khuyên nhủ hãy sống khiêm nhường với anh chị em trong cộng đoàn: “Anh em thân mến, anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau”. Lời khuyên này cũng liên quan trực tiếp đến cộng đoàn mà ngài đang chăm sóc. Điều ngài khuyên này xuất phát từ kinh nghiệm bản thân của ngài. Từ sự tự tin hay đúng hơn là sự kiêu ngạo khi khẳng định mình không bao giờ phản Thầy Giêsu, đã là bài học đau thương và một kinh nghiệm sống đức khiêm tốn của Phêrô. Cũng từ kinh nghiệm này mà Phêrô đã ứng xử khiêm tốn khi Phaolô cự lại ông cách công khai trước cộng đoàn ở Galata, mà thực ra đó chỉ là do chưa hiểu nhau mà thôi! Phêrô không hề kháng cự lại và sau này còn khuyên các tín hữu hãy nghe lời ông Phaolô.

Marcô cũng có kinh nghiệm về điều này. Trong hành trình truyền giáo đầu tiên, ông đã bỏ Phaolô và Barnaba. Sau đó, khi ông xin tháp tùng trong hành trình lần II, Phaolô nhất định không nhận, còn Barnaba thì đón nhận. Vì thế mà Phaolô và Barnaba mới phải chia làm hai nhóm.

Chúa Giêsu khi còn tại thế đã mời gọi các môn đệ hãy học với Người bài học khiêm tốn “anh em hãy học cùng Ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”. Suốt hành trình rao giảng, sống cùng các môn đệ, Người luôn chiếu tỏ đức khiêm tốn của Người. Hành động cuối cuộc đời của Chúa vẫn luôn là bài học quý báu: Vua trời khiêm tốn ngồi trên lưng lừa tiến vào thành Giêrusalem, Thầy khiêm tốn hạ mình xuống rửa chân cho các môn đệ… không những thế, sau khi phục sinh, Chúa Giêsu đã lấy đức khiêm nhường mà đối xử với các môn đệ, trong đó có Phêrô kẻ chối Thầy, các thượng tế và luật sĩ hay những kẻ đã trực tiếp gây ra cái chết đau thương của Người. Người khoan dung với hết mọi người…

Lệnh truyền của Đấng Phục Sinh mà Tin Mừng Marcô ghi lại “hãy loan báo Tin Mừng cho mọi thụ tạo”, không gì khác hơn là lời mời gọi các môn đệ của Chúa phải biết khiêm tốn để trân trọng mọi người, biết yêu mến tất cả dù là kẻ mà mình xem là thù nghịch. Không những thế, “mọi thụ tạo” còn được hiểu là thiên nhiên vạn vật, vũ trụ mà Thiên Chúa dựng nên. Chúng cũng cần được nghe Lời Tin Mừng. Hãy trân trọng, yêu thương thiên nhiên, và bảo vệ môi sinh cũng là cách loan báo Tin Mừng. Tóm lại, sự tôn trọng trật tự tự nhiên chính là một Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Đại dịch Corona phải chăng là một kết quả dành cho con người khi họ không biết tôn trọng trật tự của Thiên Nhiên?

Thinh lặng giây lát cầu nguyện riêng

Kinh Tin Kính: Tôi Tin Kính Đức Chúa Trời…

RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

Chủ sự: Giờ đây, như Chúa Giêsu dạy, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời kinh Lạy Cha.

Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Đọc kinh Rước Lễ Thiêng Liêng – đọc chung

Lạy Thánh Tâm Chúa giàu Lòng Thương Xót, chúng con tin thật, thờ lạy, cảm tạ Chúa ngự trong bí tích Thánh Thể. Chúng con khát khao yêu mến, kết hợp với Chúa mỗi ngày một hơn. Xin Chúa ngự vào lòng chúng con cách thiêng liêng, và đốt lên trong chúng con ngọn lửa tin yêu nồng cháy. Xin Chúa nên tất cả cho chúng con, để chúng con thuộc trọn về Chúa, trong sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Amen.

Thinh lặng giây lát cầu nguyện riêng

KẾT THÚC

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin thánh hoá chúng con và làm cho chúng con vững tin vào Tin Mừng mà thánh Máccô đã rao giảng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Mọi người: Amen.

Lời Nguyện Trong Cơn Dịch Bệnh Corona Virus

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng chúng con đang họp nhau cầu nguyện, tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành.

Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tín thác vào tình yêu quan phòng của Cha.

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách.

Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân.

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen.

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng ban phước lành cho tất cả chúng ta, xin Người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ, và dẫn đưa chúng ta tới cuộc sống muôn đời.

Mọi người: Amen.

Có thể hát kính Đức Mẹ, Đọc kinh Cám Ơn – Ba câu lạy.