Quay Về Với Chúa Và Anh Em.

print

Quay Về Với Chúa Và Anh Em.

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C  27.03.22

vo ha

Mùa Chay, ngoài việc giữ luật lệ kiên cử ăn uống, hành xác nghiêm ngặt ít nhiều xưa nay, cùng thêm để có dư chút ít tiền từ thiện, thì mục đích chính là dùng thời gian thuận lợi nhất nầy, để lo cho phần linh hồn của từng người, nếu không muốn mình chết rồi hư nát như cỏ cây hay như bông hoa sáng sớm nở trên cánh đồng, chiều tối, tàn rụi.

Theo bài Thánh Kinh hôm nay, vì lòng thương xót, Chúa chọn ông Gio-su-ê, tiếp tục đưa dân về đất hứa của tổ tiên là Abraham.  Cũng thêm câu truyện, khi  người con hoang đàng chịu trở về nhà, thì được người cha nhân hậu tha thứ và mở rộng vòng tay đón tiếp.

Những hình ảnh trên, là bằng chứng tỏ tường cho con dân Chúa hôm nay thêm tin tưởng vào tình yêu bao la và lòng nhân hậu của Người, nếu vì lý do gì, còn sa cơ lạc lối vào thời điểm Chúa Nhật thứ 4 mùa chay nầy. 

Nào, hãy quay về giao hòa với Chúa, để thừa hưởng mọi phúc lợi xác hồn. Vậy ta cùng đọc những dòng Lời Chúa bên dưới cùng xin ơn soi sáng.

 

BÀI ĐỌC I: Gs 5, 9a.10-12 “Dân Chúa tiến vào đất Chúa hứa và mừng Lễ Vượt Qua”.

Bài trích sách Giosuê.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Giosuê rằng: “Hôm nay, Ta đã cất sự dơ nhớp của Ai-cập khỏi các ngươi!” Con cái Israel tạm trú tại Galgali và mừng Lễ Vượt Qua vào ban chiều ngày mười bốn trong tháng, trên cánh đồng Giêricô. Ngày hôm sau Lễ Vượt Qua, họ ăn các thức ăn địa phương, bánh không men và lúa mạch gặt năm ấy. Từ khi họ ăn các thức ăn địa phương, thì không có manna nữa. Và con cái Israel không còn ăn manna nữa, nhưng họ ăn thổ sản năm đó của xứ Canaan.

 

 BÀI ĐỌC II: 2 Cr 5, 17-21 “Thiên Chúa đã nhờ Đức Kitô giao hoà chúng ta với mình”.

Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, nếu ai ở trong Đức Kitô, thì người đó sẽ là một thụ tạo mới, những gì là cũ đã qua đi: này đây tất cả mọi sự đã trở thành mới. Vì mọi sự bởi Thiên Chúa, Đấng đã nhờ Đức Kitô giao hoà chúng ta với mình, và trao phó cho chúng tôi chức vụ giao hoà.

 Thật vậy, Thiên Chúa là Đấng giao hoà thế gian với chính mình Người trong Đức Kitô, nên không kể chi đến tội lỗi của loài người, và đặt lên môi miệng chúng tôi lời giao hoà. Nên chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như chính Chúa dùng chúng tôi mà khuyên bảo. Vì Đức Kitô, chúng tôi van nài anh em hãy giao hoà với Thiên Chúa. Đấng không hề biết tội, thì Thiên Chúa làm nên thân tội vì chúng ta, để trong Ngài, chúng ta trở nên sự công chính của Thiên Chúa.

 

 PHÚC ÂM: Lc 15, 1-3. 11-32 “Em con đã chết nay sống lại”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng; thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng”.

 Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: “Người kia có hai con trai. Đứa em thưa với cha rằng: “Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con”. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả của mình, trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ cặn bã heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho.

Bấy giờ nó hồi tâm lại và tự nhủ: “Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: “Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha”. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu… Người con trai lúc đó thưa rằng: “Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa”.

 Nhưng người cha bảo đầy tớ: “Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng: vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy”. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình.

“Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: “Đó là em cậu đã trở về, và cha cậu đã giết bê béo, vì thấy cậu ấy về mạnh khoẻ”. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả lời: “Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàng điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó”. Nhưng người cha bảo: “Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy”.

 

Đôi Dòng Ghi Chú Và Tâm Tình

Trước hết, Bài đọc 1 trong sách Giô-su-ê. 

Tổng quát, Sách nầy là cuốn thứ sáu trong Thánh Kinh Do Thái Giáo và Kitô Giáo. Ông Giôsuê là tiên tri đầu tiên, được chọn  thay thế Môsê, tiếp tục dẩn dân vào Ca-na-an, Đất Hứa của tổ tiên. Sách tiếp tục ghi lại lịch sử đạo chen vào lịch sử  đời thường của dân tộc nầy.

Trong 3 câu trên, Ông Giosuê, sau khi đưa dân quay về trong xứ, đóng trại đối diện với thành Giêricô, thì mừng Lễ Vượt Qua đầu tiên để tạ ơn Chúa trên miền đất mới, được viết theo lối  thậm thâm ngoa ngữ là “đất đầy sữa và mật” so với đất nô lệ cay đắng bên Ai Cập – được hiểu là khi còn xa cách Chúa.

 Ngay trong ngày lễ trên, dân chúng được thêm đặc ân “có thực để vực được đạo” là  ăn các thức ăn phong phú địa phương. Có ý nói lên những ân huệ Chúa ban, so với manna – một loại nhựa cây nơi hoang dã- vô vị, chỉ để  giúp sống qua ngày, trong thời kỳ còn lưu lạc trên sa mạc, được  cũng coi như thời kỳ còn xa cách Chúa.

Hai sự kiện bên trên, có ý nói khi dân chúng quay về, thì được mọi phúc lợi vật chất và tinh thần. Hai sự kiện việc trên của Cựu Ước, giúp làm ra nhịp câu đưa dẩn con dân Chúa hôm nay vào bài Phúc Ngôn của Chúa.

Trong đoạn đầu bài Phúc Âm theo Thánh Luca, vì tự ái ghen tương  hay cố ý mù quáng không thấy đưọc mục đích và yêu cầu của Đấng Cứu Thế, là  đến trần gian để cứu độ người tội lỗi, nên nhóm biệt phái và luật sĩ Do Thái lẩm bẩm: Ông ấy “đón tiếp cùng ngồi ăn uống với chúng”. Nhân cơ hội nầy Chúa Giêsu giảng dạy dụ ngôn về người con hoang đàng trở về, được người cha nhân hậu mở rộng vòng tay đón rước.

Truyện rằng,  người con thứ xin cha cho phần gia tài của mình và được  tự do ra đi, ăn chơi phung phí mọi cách. Chẳng bao lâu, khi xài hết tiền, thì “họa vô đơn chí” nạn đói ấp tới. Anh ta túng thiếu, làm người giúp việc như đầy tớ chăn heo,  là cái nghề thấp hèn đê tiện nhất theo văn hóa Trung Đông Tiểu Á và Do Thái thời bấy giờ, đến mức muốn ăn thức ăn của heo mà không được. 

May ra, còn chút duyên lành đưa dẩn, anh ta hồi tâm rằng ở nhà cha mình, đầy tớ còn ăn uống dư dật. Còn mình ở đây lại chết đói. Nên mình phải trở về thú tội với cha và chỉ xin được coi như đầy tớ.

Nhưng người Cha,   khi vừa thấy anh từ xa, thì  chạy ra ôm choàng lấy cổ anh và hôn anh hồi lâu, trước khi anh mở lời xin lỗi. Rồi người cha đeo nhẫn ngón tay anh, xỏ giầy bàn chân,  bắt con bê mà ông đã cố ý nuôi cho mập trong khi chờ đợi, làm tiệc ăn mừng.  Tấm lòng của người cha,  qua những việc làm trên, là để phục hồi quyền làm con, mà anh đã từ bỏ khi tự ý ra đi.

Bên cạnh đó thì người con trưởng lại giận lẫy, ganh tị với thái độ nhân hậu của cha mình. Đây là hình ảnh của nhóm biệt phái và thầy thông luật thời đó và của cả chúng con tự coi mình là đạo dòng thuần thành cao quí xưa nay.

Tóm lại, đã có ít là một lần, trong lớp khai tâm Kitô Giáo, vị Thầy hướng dẩn đã đặt câu hỏi cho bậc phụ huynh tham dự:

– Anh chị em có tha thứ khi con mình lầm lỗi mà biết xin lỗi không? –  Trăm phần trăm đều tha thứ.   Còn hơn thế nữa, bậc cha mẹ đã tha thứ rồi và luôn trông chờ con cái bỏ nhà ra đi, mau quay về, dù con chưa biết nhận lỗi.

Tấm lòng của cha mẹ còn hơn thế nữa, mỗi khi trời chuyển mưa đêm đông lạnh giá, lúc nào giật mình thức giấc giữa khuya, thì hầu như bậc phụ huynh đều nhớ tới con. Đứa nào “bất hiếu” ở xa, phần lớn được nhớ tới nhiều hơn đứa đang ở trong nhà.

Là con người, chỉ cộng tác với Chúa thông truyền sự sống thể xác cho thế hệ kế tiếp, mà bậc phụ huynh còn thương yêu con cái như vậy. Từ cơ sở nầy,  giúp loại suy qua tình Chúa là cội nguồn cả xác và hồn nhân loại.  Người còn thương yêu con người được tạo dựng giống hình ảnh Người cao xa biết dường nào nữa. Người chỉ muốn cho kẻ có tội ăn năn hối lỗi và được sống (Lc 5: 27-32).

Qua dụ ngôn  bên trên của Chúa, mà xét lại hình ảnh của nhóm biệt phái xưa, thái độ của người anh cả trong truyện và sinh hoạt “đạo dòng” chí thành của chúng con xưa  nay,  dạy chúng con phải nhìn lại chính mình, để biết mở rộng tâm hồn chia sẻ niềm vui của Chúa, khi người tội lỗi  ăn năn sám hối.

Rõ hơn, những hạng người vừa nói bên trên, không phải là người công chính thật sự, mà tất cả đều cần đến ơn hoán cải. Xin Chúa giúp chúng con.

 

Trở lại bài đọc 2. Thánh Phaolô khuyên tín hữu thành Côrintô: Thiên Chúa đã chọn các tông đồ làm  sứ giả thay mặt Đức Kitô, khuyên bảo cùng có khi van nài dân Chúa. Nhờ Đức Kitô gánh vác tội lỗi nhân loại, giúp  hoà giải ta với  Thiên Chúa giàu lòng thương xót.

Nói cách khác,  sứ mệnh chính của Giáo hội, là làm cho những ơn ích   hòa giải, được đến với mọi người. Nên phần mọi người, hãy tự hoà giải chính mình với Chúa, thêm với anh chị em nữa, để trở nên công chính trong Thiên Chúa.

 

Xin Dâng Lời Cầu

 Chúa là tình thương và luôn tha thứ. Chúa luôn muốn  con cái lạc lối quay về để được sống trong tình yêu thương che chở bảo bộc của Chúa.

Xin cho những vị lãnh đạo tinh thần trong Hội Thánh phản chiếu  rõ ràng tình thương yêu bao dung của Chúa qua sinh hoạt   mục vụ hằng ngày.

Xin cho bầu khí và gia đạo của các phụ huynh được thuận hoà êm ấm, để giúp làm nền tảng vững chắc vào việc giáo dục con em trong các gia đình.

Xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Họ Đạo chúng con, sớm từ bỏ thói hư tật xấu cùng mọi tội lỗi, nhất quyết quay về với Chúa trong Mùa Chay thánh nầy. 

Xin cho chúng con thêm ý thức rằng chỉ có tình  yêu thương  là chất keo sơn gắng bó và xây dựng, mà dẹp bỏ mọi tranh chấp bất hoà  trong đời sống.

Xin ban thêm cho chúng con can đảm và sức mạnh,  để thực hiện nhiều hơn lời dạy yêu thương của Chúa   từ trong gia đình và ra tới xã hội.

Chúng con đã nhận được biết bao ơn huệ do lòng thương xót của Chúa.  Xin cho chúng con cũng biết mở lòng ra, thực thi  lòng thương xót nầy tới anh chị em của chúng con chung quanh. Amen.