Quy Chế Hưu Dưỡng Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ

print

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

  QUY CHẾ

HƯU DƯỠNG LINH MỤC

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

LƯU HÀNH NỘI BỘ

2014

Số: 28/QĐ/2014                  QUYẾT ĐỊNH

V/v: Quy chế hưu                                 

PHÊ CHUẨN

QUY CHẾ HƯU DƯỠNG LINH MỤC

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

 

Chiếu theo Giáo luật Điều 538 # 3;

Chiếu theo sự đồng thuận của Hội Đồng Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ trong khóa họp ngày 14.5.2014;

Tôi, STEPHANO TRI BỬU THIÊN

Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ,

Phê chuẩn và công bố:

QUY CHÊ HƯU DƯỠNG LINH MỤC

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

Gồm ba (3) chương, mười một (11) điều.

Quy Chế này có hiệu lực từ ngày được ký.

Cần Thơ, ngày 17 tháng 5 năm 2014

 (Đã ký)

 

STEPHANO TRI BỬU THIÊN

Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ

 

LỜI MỞ ĐẦU

 Theo Kinh Thánh, tuổi thọ là dấu chỉ được Thiên Chúa Tình yêu chúc phúc (x. Stk 11, 10-26). Để tỏ lòng quý trọng và tri ân Quý Cha đã cống hiến cả cuộc đời cho Giáo hội nói chung và Giáo Phận Cần Thơ nói riêng; nhờ sự hiệp thông của mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận và những ân nhân xa gần, Giáo phận Cần Thơ đã hoàn thành Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ, có bổn mạng là Thánh Giuse.

Bản Quy Chế Hưu Dưỡng Linh Mục GPCT có mục đích hướng dẫn việc hưu dưỡng của các Linh mục Giáo phận và giúp sinh hoạt, đời sống chung của Nhà Hưu Dưỡng được trật tự, tốt đẹp. Sau một thời gian được thử nghiệm và điều chỉnh, Quy chế này đ được Đức Giám Mục Giáo Phận phê chuẩn và công bố để chính thức được áp dụng./.

CHƯƠNG I

VIỆC HƯU DƯỠNG

Điều 1. Tuổi hưu dưỡng

 • 1 Khi được bảy mươi lăm tuổi trọn, Linh mục được yêu cầu đệ đơn xin nghỉ hưu lên Giám Mục giáo phận.[1]
 • 2 Khi được bảy mươi tuổi trọn, nếu có lý do chính đáng, Linh mục có thể đệ đơn nghỉ hưu lên Giám Mục giáo phận.[2]
 • 3 Dưới bảy mươi tuổi trọn, vì lý do sức khỏe suy yếu trầm trọng, Linh mục có thể đệ đơn nghỉ hưu lên Giám Mục giáo phận.
 • 4 Trong các trường hợp kể trên, sau khi xem xét mọi mặt, chính Giám Mục giáo phận là người quyết định chấp nhận hoặc hoãn lại việc nghỉ hưu.

Điều 2. Nơi hưu dưỡng

 • 1 Linh mục nghỉ hưu tại Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục GPCT hoặc nơi nào khác được Giám Mục giáo phận chấp thuận.
 • 2 Linh mục không nghỉ hưu trong các giáo xứ đã phục vụ.

 

Điều 3. Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục

 • 1 Địa chỉ Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục GPCT tại số 22/5 Trần Ngọc Quế, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TPCT. Đt: 0710.3871.977.
 • 2 Bổn mạng Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục là Thánh Giuse, lễ kính ngày 19.3.
 • 3 Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục đón nhận các Linh mục GPCT hoặc các Linh mục khác đã được Giám Mục GPCT chấp thuận.

                    CHƯƠNG II

           TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 Điều 4. Giám đốc Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục

 • 1 Giám đốc Nhà Hưu Dưỡng là một Linh mục được Giám Mục GPCT bổ nhiệm.
 • 2 Linh mục Giám đốc có quyền và trách nhiệm điều hành, quản lý, chăm lo đời sống, nhân sự và cơ sở vật chất Nhà Hưu Dưỡng.
 • 3 Linh mục Giám đốc có thể chọn một Linh mục cộng tác cùng phục vụ Nhà Hưu Dưỡng.
 • 4 Linh mục Giám đốc cũng có trách nhiệm với các Linh mục GPCT nghỉ hưu ở ngoài Nhà Hưu Dưỡng theo Điều 9.
 • 5 Linh mục Giám đốc có trách nhiệm trao đổi cụ thể về tình huống bệnh, về chúc thư và hậu sự của các Linh mục hưu dưỡng trong Nhà Hưu Dưỡng.
 • 6 Khi có lý do chính đáng, Giám Mục giáo phận có thể miễn chức Linh mục Giám đốc Nhà Hữu Dưỡng.

Điều 5. Linh mục Đại diện các Linh mục Nhà Hưu Dưỡng

 • 1 Linh mục Đại diện là người được các Linh mục trong Nhà Hưu Dưỡng đề cử.
 • 2 Linh mục Đại diện sẽ là thành viên của Hội Đồng Linh Mục, tư vấn cho Linh mục Giám đốc, và nhắc nhở quý Cha trong việc thi hành Quy chế.

Điều 6. Nhân viên phục vụ

 • 1 Các Tu Huynh có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe và phục vụ những sinh hoạt cần thiết của các Linh mục trong Nhà Hưu Dưỡng.
 • 2 Các Nữ Tu có nghĩa vụ chăm lo ẩm thực cho quý Cha và các nhân viên phục vụ trong Nhà Hưu Dưỡng.
 • 3 Các nhân viên giúp việc có trách nhiệm bảo vệ an toàn Nhà Hưu và chăm sóc môi trường.
 • 4. Những nhân viên phục vụ trong Nhà Hưu dưỡng có quyền được Linh mục Giám đốc chăm sóc về sức khỏe, đời sống tinh thần, và thiêng liêng.

 

CHƯƠNG III

CHẾ ĐỘ HƯU DƯỠNG

Điều 7. Các Linh mục trong Nhà Hưu Dưỡng

 • 1 Giáo phận tài trợ tất cả những chi phí chung trong Nhà Hưu Dưỡng như : trang thiết bị trong phòng ở, nhân viên phục vụ, điện, nước, bảo trì cơ sở….
 • 2 Mỗi tháng Giáo phận gửi 20 ý lễ cho mỗi Linh mục trong Nhà Hưu Dưỡng.
 • 3 Giáo phận tài trợ mọi chi phí khi Linh mục nằm bệnh viện và mọi chi phí lo hậu sự.
 • 4 Linh mục về hưu ở Nhà Hưu Dưỡng không mang theo người giúp việc riêng.

Điều 8. Phần cộng tác của Linh mục trong Nhà Hưu Dưỡng

 • 1 Để mọi sinh hoạt được thống nhất, hài hòa và đời sống chung tốt đẹp, các Linh mục nghỉ hưu cần cộng tác với Linh mục Giám đốc trong việc điều hành, quản lý, chăm lo đời sống, nhân sự và cơ sở vật chất.
 • 2 Khi một Linh mục có sáng kiến muốn thay đổi hiện trạng cơ sở và những sinh hoạt chung, ngài cần trao đổi trước với Linh mục Giám đốc và các Linh mục khác để cùng đồng thuận trước khi thực hiện, tranh gây ra bầu khí không hài hòa.
 • 3 Mỗi Linh mục cần làm tờ “Di chúc” khi còn tỉnh táo sáng suốt.
 • 4 Linh mục không bị buộc tham dự Tĩnh tâm năm. Nếu muốn tham dự, Linh mục báo trước cho Linh mục Giám đốc để sắp xếp chỗ ở thuận tiện.
 • 5 Linh mục không buộc tham dự các khóa bồi dưỡng hằng năm. Nếu muốn tham dự, Linh mục liên hệ với Linh mục Giám đốc.
 • 6 Để góp phần với Giáo phận, hằng tháng mỗi Linh mục làm 10 lễ theo ý Tòa Giám Mục.
 • 7 Nếu muốn, Linh mục tự tổ chức Lễ Bổn mạng, Ngân khánh, Kim khánh ….của mình, với trợ giúp của Linh mục Giám đốc.

Điều 9. Các Linh mục nghỉ hưu ngoài Nhà Hưu Dưỡng

 • 1 Mỗi tháng, Toà Giám Mục gửi mỗi Linh mục 30 bổng lễ, nếu có nhu cầu.
 • 2 Khi Linh mục bị bệnh hay phải đi bệnh viện, Giáo phận sẽ trợ giúp tài chánh và tinh thần theo khả năng của Giáo phận và phù hợp với hoàn cảnh của từng Linh mục.
 • 3 Linh mục đang nghỉ hưu ở ngoài có thể về nghỉ hưu tại Nhà Hưu Dưỡng Giáo Phận bất cứ lúc nào. Xin liên hệ với Linh mục Giám đốc trước.

Điều 10. Các Linh mục cần nghỉ dưỡng

 • 1 Nhà Hưu Dưỡng sẵn sàng đón tiếp các Linh mục có nhu cầu nghỉ ngơi, dưỡng bệnh, hay nghỉ qua đêm; chỉ cần báo cho Linh mục Giám đốc biết để sắp xếp phòng ở.
 • 2 Việc chi phí ăn uống sẽ tuỳ hoàn cảnh thực tế.

Điều 11. Việc thăm viếng các Linh mục hưu dưỡng

 • 1 Nhà Hưu Dưỡng Giáo phận tạo mọi điều kiện thuận lợi cho mọi người, nhất là các Linh mục, Tu sĩ, người thân và các giáo dân đến thăm hỏi và giúp đỡ các Linh mục hưu dưỡng, đặc biệt khi các ngài bệnh nặng.
 • 2 Tuy nhiên, xin khách thăm tuân theo nội quy Nhà Hưu Dưỡng để tránh gây phiền hà đến các Linh mục bên cạnh và phá vỡ bầu khí yên tĩnh của Nhà Hưu Dưỡng, đặc biệt vào giờ nghỉ trưa (12g-14g) và nghỉ đêm (20g-tới sáng ).
 • 3 Các Linh mục hưu dưỡng có thể tiếp khách tại phòng riêng hoặc tại phòng khách chung.
 • 4 Nếu khách là Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh cần dùng cơm và nghỉ đêm trong Nhà Hưu Dưỡng, thì được miễn phí, nhưng khách cần báo trước cho các Tu huynh phụ trách để việc tiếp đón được tốt đẹp.
 • 5 Nếu khách là giáo dân, việc ẩm thực khách tự lo liệu, nhưng không nấu ăn trong Nhà Hưu Dưỡng. Nếu cần nghỉ đêm, xin khách báo trước cho các Tu huynh phụ trách để sắp xếp tốt đẹp.

                           LỜI KẾT

Bản Quy Chế Hưu Dưỡng Linh Mục này gồm 3 chương, 11 điều. Bản Quy chế này có thể được tu chính cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Tuy nhiên, mọi tu chính Bản Quy Chế này cần được Hội đồng Linh Mục Giáo phận thống nhất và phải được Đức Giám Mục Giáo phận phê chuẩn và công bố./.

[1] x. đ. 358§3.

[2] x. Đồng thuận của Hội Đồng Linh mục GPCT