Quyền năng của Thiên Chúa và thiện chí của con người

print