Sạt Sành   

print

 Sạt Sành   

Mảnh mai thân Sạt Sành

 ăn lá non trên cành

thâu đêm kêu lảnh lót

 góp vui khách vi hành .

 

Đời tuổi thọ mong manh

toàn thân mượt màu xanh         

che thân hè nắng gắt

không máu lửa hờn ganh !

 

 vốn dĩ sống hiền lành

không thích chuyện đua tranh

đời thiện lương hòa ái

cốt cách sáng tinh anh !

 

 Sạt Sành đậu trên cành

vọng gác hát thâu canh

đêm réo vang, ngày ngủ

báo hè về vụ canh…

 

cám ơn đời, Sạt Sành !

giọng hát mượt lịch thanh

âm vọng vang thảnh thót

Thiên Nhiên gọi sống lành ??

 

                                                09.06,2021, Lm. hải-uyên.