Suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi

print

Suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi

https://hoidongmtgquinhon.org/

 

SUY NIỆM CÁC MẦU NHIỆM MÂN CÔI

 

Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu và thương xót. Chúng con xin tạ ơn Chúa đã cho Đức Giêsu Kitô chiến thắng sự chết để đem lại sự sống thần linh và vĩnh cửu cho con người. Chúng con cậy trông vào lời chuyển cầu đắc lực của Hiền Mẫu Maria trong những chuỗi kinh Mân Côi này là phương dược linh nghiệm chữa lành các bệnh nhân đang phải đau khổ vì bệnh an y và xin ban bình an cho người dân tại Ukraine và Nga. Cho sự  Hiệp nhất, Hiệp Thông trong gia đình Hội thánh. Nguyện xin Thiên Chúa ban thêm đức tin, đức cậy và đức mến cho mọi người để ai nấy đều thấy được vinh quang, tình yêu và ân sủng của Chúa trong những biến chuyển hằng ngày của đời sống chúng con. Amen.

 

I. Suy Niệm Mầu nhiệm năm sự Vui,
cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới

 

Thứ nhất: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.

Xin Mẹ dạy mọi thành phần dân Chúa trong gia đình Giáo Hội biết khiêm nhường nhìn nhận sự thật: mình là những tạo vật cần tùy thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa toàn năng và mỗi người là anh chị em để biết cộng tác với nhau trong việc phụng thờ Chúa, phục vụ mọi Người trong tình yêu thương.

Thứ Hai: Đức Đà đi viếng Bà Thánh Isave.

“Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Vì Ngài đã đoái thương nhìn phận hèn tớ nữ Ngàị Nầy từ đây, mọi đời sẽ khen tôi có phúc vì Đấng Quyền Năng đã làm cho tôi nhũng điều cao cả.”
Xin Mẹ dạy các Kitô hữu nhất là những anh chị em đang đảm nhận công tác điều hành các Hội đoàn, Cộng đoàn biết cảm tạ Chúa về khả năng Chúa ban và sứ vụ Chúa mời gọi để khiêm tốn phục vụ anh chị em mình từ trong gia đình đến những người mà họ có trách nhiệm nơi Cộng đoàn, Giáo xứ, ngoài xã hội.

Thứ Ba: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá.

Sau khi nghe thiên thần báo tin, các mục đồng hối hả đi Bêlem, họ đã gặp Maria và Giuse cùng Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Rồi các mục đồng lui về tôn vinh và ca ngợi Thiên Chúa về mọi điều họ đã nghe và được thấy.
Xin Mẹ dạy chúng con và mọi Kitô hữu biết sống tinh thần khó nghèo, không coi tiền của như mục đích của đời mình, nhưng chỉ xử dụng tiền của vật chất như phương tiện để phục vụ sự sống và sẵn sàng chia sẻ cho anh chị em túng thiếu nghèo khổ đang sống chung quanh mình. 

Thứ Tư: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh.

“Con trẻ này sẽ nên cớ cho nhiều người vấp ngã và nhiều người chỗi dậy, làm dấu cho nhiều người chống đốí, hầu ý nghĩ nhiều tâm hồn phát lộ ra. Riêng tâm hồn Bà. Một mũi gươm sẽ đâm thâu qua”
Xin Mẹ dạy chúng con và những người tin vào Chúa biết từ bỏ ý riêng mà vâng theo thánh ý Chúa trong hoàn cảnh của cuộc đời. Biết khiêm tốn đối thoại, cam đảm nhìn nhận những thiết sót của mình giữa các sinh hoạt chung để cùng nhau tham gia cách nhiệt tình qua sứ vụ được mời gọi; nhờ đó cùng nhau bước đi trong tình thần Hiệp Thông, Hiệp Hành mà Mẹ Giáo hội đang mong đợi.

Thứ Năm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh.

Rồi Ngài đi xuống với cha mẹ về Nazarét, và hằng tuân phục cha mẹ. …Đức Giêsu thì càng ngày càng khôn lớn, và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến.
Xin Mẹ thương đến giới trẻ và thanh thiếu niên, các em đang phải chiến đấu với đời sống vô thần thực tiễn, đang bị cám dỗ từ bỏ hoặc dửng dưng với niềm tin vào Chúa. Xin Mẹ giúp họ nhận ra những dấu chỉ của thời đại đế nhận biết Chúa và nhạy bén nhận ra giá trị thật nhờ gương sống Đức tin mạnh mẻ – sống động từ những người lớn trong gia đình, giáo xứ cũng như các sinh hoạt Mục vụ của Giáo hội.

 

II. Suy Niệm Mầu nhiệm năm sự Thương, 
 cầu cho Thượng Hội đồng Giám mục thế giới

 

Thứ Nhất: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Tuy không chứng kiến những thống khổ của con trong vườn Giết-sê-ma-ni, nhưng Mẹ Maria đã hiệp thông sự đau khổ vô cùng của con từ lúc Ông Simêon nói tiên tri: “ Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà” (x. Lc 2,33-35)

Xin Mẹ giúp chúng con thực tâm ăn năn thống hối những tội lỗi của mình và cho từng thành viên trong gia đình Giáo hội biết nhìn nhận những thiếu sót khi chưa thực sự cộng tác và đồng trách nhiệm với nhau các trong hoạt động của Giáo hội.

Thứ hai: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

Đức Chúa Giêsu bị buộc vào cột đá, các trận đòn đã xé nát thân thể Chúa. Ngài đã chịu tất cả vì yêu thương chúng ta. Chẳng có một đau khổ nào của chúng ta có thể sánh với một phần đau khổ của Ngài.
Xin Mẹ giúp chúng con và mọi Kitô hữu biết hy sinh hãm mình, sẵn sàng đón nhận  những thiệt thòi, hy sinh trong đời sống để kết hợp với những đau khổ của Chúa Giêsu mà xây dựng gia đình mình, Hội đoàn, Cộng đoàn thành nơi chứa chan tình huynh đệ như chút men giữa khối bột trần gian hôm nay.

Thứ ba: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

Đánh đòn Chúa xong, quân lính quây quần để bày trò chế giễu, mặc cho Ngài một áo đỏ, Triều thiên chúng đội cho Ngài là vòng.. rồi quỳ  gối và chế nhạo: “Muôn tâu vua Do Thái”,
Xin Mẹ dạy chúng con biết sống khiêm nhu, hiền lành trong đời sống chung, nơi các buổi sinh hoạt của đoàn thể; giúp mỗi người biết nhìn nhận mình là chi thể đang dự phần vào Thân thể Chúa Kitô. Cùng chia sẻ những ân huệ Chúa ban để góp phần mình làm cho sự hiệp thông được triển nở nơi môi trường sống của mỗi người.

Thứ tư: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.

Trên đường lên Canvê đã có Mẹ cùng đi. Đôi mắt đẫm lệ của Mẹ chăm chú nhìn Con với tấm lòng tan nát dạt dào yêu thương, Chúa đã găp được ánh mát an ủi cảm thông, khích lệ tinh thần để đi hết con đường đau khổ, hoàn tất công cuộc cứu rỗi nhân loại.
Xin Mẹ đồng hành với mỗi người chúng con trên đường theo Chúa mỗi ngày qua các bổn phận đời sống; Xin cho các Kitô hữu biết thân thưa với Chúa như thánh nữ Bernadette: “Con không xin thoát khỏi khổ đau, nhưng xin Ngài đừng bỏ mặc con trong lúc khổ đau”, để mọi người hoàn thành đời mình trong bình an, hạnh phúc.

Thứ năm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Đức Giêsu đã trao Đức Mẹ cho Thánh Gioan, Thánh Gioan đại diện nhân loaị nhận Mẹ làm Mẹ chúng ta. Này là con của Mẹ, này là Mẹ của con…Trên thập giá, Chúa dạy tôi bài học tha thứ. Biết bao lần tôi muốn tự khẳng định vị thế của mình trong gia đình, nơi cộng đoàn và trong xã hội. Sự cố chấp làm tôi mù quáng, không nhìn ra lẽ phải, không nhìn nhận anh em…
Xin Chúa cho chúng con ơn đức tin và lòng yêu Chúa thực sự để từ bỏ những gì không thuộc về Chúa. Cùng xin Chúa cho Giáo hội biết nhìn ra những nguyên nhân của sự chia rẻ để khiêm tốn bỏ đi tính tự ái mà sớm làm hòa với nhau để cùng với mọi thành phần dân Chúa trong gia đình Giáo hội tiến đến sự Hiệp nhất trong tinh thần Đồng hành, Hiệp thông và Tham gia nơi mọi sứ vụ được trao phó.
 

 

III. Suy niệm Mầu nhiệm năm sự Mừng,
cầu cho Thượng Hội  đồng giám mục thế giới

 

  1. Mầu Nhiệm Thứ Nhất:Chúa Giê su sống lại
Lạy Chúa Kitô Phục Sinh! Xin thắp lên trong tâm hồn chúng con niềm tin yêu hy vọng, vì chính Ngài đã chiến thăng tội lỗi và sự chết, đã tháo gỡ ‘tảng đá’cản lối vào sự sống đời đời cho chúng con. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Mân Côi, xin Chúa lấy đi phiến đá nặng nhất, khó nhất đang chặn đứng mọi lối đi là bệnh tật, chiến tranh, thiên tai nghèo đói và cả những chia rẻ bất hòa nơi các Hội thánh địa phương để mang lại niềm an vui, hy vọng cho nhân loại chúng con trong cuộc sống hôm nay.

 

  1. Mầu Nhiệm Thứ Hai : Chúa Giê-su lên trời
Ngày nay vẫn còn đó biết bao người nghèo đang lầm lũi bước đi trong cô đơn buồn sầu, mất phương hướng. Đặc biệt là anh chị em Miền Trung sau cơn bão lũ…Lạy Chúa, chỉ còn lại một chỗ ở cho người nghèo, người đau khổ : đó là cung lòng thương xót của Chúa, là điểm hẹn duy nhất để họ tìm lại được phẩm giá, niềm vui và sự sống. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Mân Côi, xin cho họ sớm được nhiều người rộng tay giúp đỡ để họ cảm nhận được tình yêu quan phòng của Chúa ngang qua tình huynh đệ và đời sống bác ái của anh chị em đồng bào mình.

 

  1. Mầu Nhiệm Thứ Ba: Thánh Thần hiện xuống
Cùng với Mẹ Maria, các Tông Đồ đã đồng tâm nhất trí và kiên trì cầu nguyện để chờ đợi Thánh Thần đến.
Hơn bao giờ hết lúc này Giáo hội cần một lễ hiện xuống mới, Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Mân Côi xin Chúa Thánh Thần, đến hiệp nhất chúng con trong tình yêu Chúa để việc chuẩn Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế giới mang lại cho nhân loại một Lễ hiện xuống mới trong tinh thần Hiệp hành, Tham gia và sứ vụ; nhờ đó mọi thành phần dân Chúa tiếp tục công việc và bổn phận được trao trong tinh thần hăng say mới, giúp mỗi người đạt tới sự hoàn thiện và hoàn thành tốt công trình tạo dựng của Thiên Chúa nơi trần gian này.

 

  1. Mầu Nhiệm Thứ Bốn. Chúa Rước Mẹ Về Trời
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi.”(Lc 1, 46-47)
Lạy Chúa Giêsu Kitô! Chính nhờ cái chết và sự Phục Sinh, Chúa đã cứu chuộc và chữa lành hết mọi bệnh hoạn tật nguyền của chúng con do tội lỗi gây nên. Mẹ Maria, mẹ Chúa là thụ tạo đầu tiên được hưởng đặc ân này qua lời thưa xin vâng của Mẹ. Vì thế suốt cuộc đời Mẹ đã sống trong niềm vui tạ ơn .Xin cho mọi người tín hữu luôn biết sống tâm tình tạ ơn như Mẹ trong mọi hoàn cảnh của mình để cùng nhau giới thiệu cho con người trong thế giới hôm nay về hạnh phúc thật là nơi Chúa.

 

  1. Mầu Nhiệm Thứ Năm: Chúa Ân Thưởng Nước Trời Cho Mẹ
Lạy Thiên Chúa toàn năng và giàu lòng thương xót, xin nhận lời Mẹ Maria Mân Côi chuyển cầu cho nhân loại chúng con thêm tin tưởng vào sự hiện diện yêu thương và vinh quang của Chúa.
Khi xưa Người đã dùng quyền năng ân thưởng Nước Trời cho Đức Mẹ, thì hôm nay cũng ra tay ngăn chặn những hiểm họa chiến tranh, thiên tai và những sự ác đang lan tràn trong mọi ngỏ nghách cuộc sống chúng con. Nhờ Mẹ Maria Mân Côi chuyển cầu xin Chúa Thánh Linh hoạt động trong các chương trình của Thượng Hội Đồng sắp tới mà Mẹ Giáo Hội đang chuẩn bị – nhờ đó các giám mục, các tham dự viên có những quyết định hợp ý Chúa, mang lại niềm vui, hy vọng cho toàn thể dân Ngài. Amen

 

IV. Suy Niệm Mầu Nhiệm Năm Sự Sáng,
Cầu cho Thượng Hội Đồng giám mục thế giới.

Mầu Nhiệm thứ Nhất: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại Sông Giôdan.

“Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra.Và có tiếng từ trời phán, “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”‘ (Mt 3:16-17). Việc chúng ta tham dự vào hành trình thượng hội đồng thế giới lần này được bắt nguồn từ Bí tích Rửa tội. Qua phép Rửa tội, chúng ta trở nên chi thể của Chúa Kitô, và chia sẻ trách nhiệm sự sống của Hội Thánh.
Chúng ta cùng tạ ơn Chúa đã cho chúng ta được làm con Chúa, là thành phần của Hội Thánh. Xin Mẹ Maria giúp chúng ta biết nỗ lực sống tình anh em với nhau trong Chúa Kitô; khiêm tốn lắng nghe Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong Hội thánh, nơi cộng đoàn mình đang là thành viên để sống tình huynh đệ với nhau, mạnh dạn đóng góp phần mình để xây dựng cộng đoàn thành tổ ấm yêu thương đồng thời chia sẻ ân huệ Chúa ban cho anh chị em nơi sứ vụ mà mình được mời gọi tham gia.

 
Mầu Nhiệm thứ Hai: 
Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới ở Ca-na.

Đức Giê-su và các môn đệ được mời tham dự tiệc cưới. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” Đức Giêsu đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đển bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.’” (Gio. 2:1-5).
Đời sống chung trong gia đình, cộng đoàn là nơi đầu tiên chúng ta học được ý nghĩa của “ Hiệp hành, Tham gia và Sứ vụ”. Xin cho các thành viên nơi các gia đình, cộng đoàn tu trì, các Hội đoàn trong các giáo xứ luôn biết kiên nhẫn lắng nghe tiếng Chúa, lắng nghe nhau để mỗi người biết đóng góp những kinh nghiệm khác biệt Chúa ban mà làm cho Hội Thánh nên phong phú, linh hoạt, linh động, nhờ đó mỗi gia đình và cộng đoàn chứa chan tình yêu thương của thứ  rượu mới trong Đức Kitô Giêsu.

Mầu Nhiệm thứ Ba: Chúa Giê-su rao giảng Nước Trời

“Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1:15). Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta được kêu gọi trở thành người môn đệ chia sẻ kinh nghiệm về Chúa cho anh chị em chung quanh bằng lời nói và việc làm.
Xin Mẹ Maria giúp mỗi người tín hữu luôn xác tín niềm tin của mình để trong mọi hoàn cảnh của đời sống họ biết sống và minh chứng cho con người trong thế giới hôm nay về Đức Kitô là Đấng giàu lòng thương xót, nơi Ngài con người mới có ơn cứu độ.

Mầu Nhiệm thứ Tư: Chúa Giê-su Biến Hình trên núi.

“Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an làm em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. (Mt 17:1-2).
Xin cho việc chiêm ngắm Chúa Giê-su biến hình giúp cho các Kitô hữu luôn can đảm tuyên xưng niềm tin dù bị bách hại, khổ đau…và nỗ lực sống tình thương thân tương ái với nhau trong đời thường góp phần làm cho hành trình của Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới chứa chan hy vọng về một Giáo hội Hiệp nhất trong một Đức tin và lòng yêu mến.

Mầu Niệm thứ Năm: Chúa Giê-su lập Phép Thánh Thể.

Hiệp nhất là căn tính sâu xa nhất của Hội Thánh bắt nguồn từ Chúa Kitô, và chính Chúa Giêsu Kitô trong phép Thánh Thể là trung tâm liên kết mọi người nên một. Bí tích Thánh thể là suối nguồn của sự hiệp nhất…nhưng còn đó trong Hội Thánh những chia rẻ và khai trừ.
Cùng với Đức Maria trong mầu nhiệm này, xin Chúa cho từng thành phần trong Hội thánh nhận ra những nguyên nhân dẫn đến bất hòa nơi đời sống gia đình, các Hội đoàn, Cộng đoàn tu trì để sẵn sàng tha thứ, bỏ qua cho nhau và giúp nhau đạt tới sự thông cảm, yêu thương, nhờ đó chúng con được thông hiệp trọn vẹn vào sự sống của Chúa mỗi khi con rước Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Amen