Suy Niệm Kinh Mân Côi (Trong các cuộc rước kiệu Đức Mẹ)

print

SUY NIỆM KINH MÂN CÔI

(Trong các cuộc rước kiệu Đức Mẹ)

Lần Hạt Mân Côi là lời cầu nguyện của những người bé nhỏ nghèo hèn trước mặt Chúa, ý thức mình là thân phận của những kẻ lữ hành. Lần Hạt Mân Côi là sự kết hợp của tất cả các tâm hồn khiêm hạ, nhìn nhận mình là phần tử trong đại gia đình nhân loại, trong đó cha mẹ hiệp nhất với con cái trong lời cầu nguyện này.

Lần Hạt Mân Côi là chiêm niệm giống như các đan sĩ nam nữ thường xuyên ở trong sự thinh lặng tĩnh mịch, sống lòng bên lòng với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ thế giới.

Chúng ta bắt đầu cuộc hành hương cuộc rước này trong khiêm tốn từng bước nhịp lần Hạt Mân Côi. Chúng ta sẽ suy niệm Tin Mừng. Và gợi lên sự đợi chờ, sự khổ đau, niềm hy vọng của toàn thể nhân loại.

Bắt đầu lần chuỗi

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Tin Kính:

Kinh Lạy Cha

Kinh Kính Mừng

Kính mừng…

Kính mừng…

Kinh Sáng Danh

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, cả cuộc đời của Đức Giêsu Con Cha là một chuỗi hành hương, khởi đầu từ phép rửa tại sông Giođan đến ngày Phục Sinh. Đức Maria, Mẹ Ngài trong niềm tin, đã đồng hành cùng Con Mẹ, chính Mẹ là môn đệ đầu tiên. Xin Mẹ đồng hành và cầu nguyện với chúng con trong lúc này đây, ước gì việc suy niệm Kinh Mân Côi này là chuyến hành hương trong của chúng con trong đức tin. Chúng con cầu xin Cha, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

*Hát bài : Mẹ Ơi, Trước Nhan Mẹ

Mầu nhiệm thứ nhất

Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho đức bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Đọc Kinh Thánh

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (1, 30 -33)

Và thiên thần nói với bà: “Maria, đừng sợ! vì người đã đắc sủng nơi Thiên Chúa. Và này, nơi lòng dạ, người sẽ thụ thai, và sinh con, và người sẽ gọi tên Ngài là Giêsu. Ngài sẽ làm lớn, và được gọi là Con Ðấng Tối cao, và Chúa Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngai Ðavit cha Ngài; và Ngài sẽ làm vua trên nhà Yacob cho đến đời đời, và vương quền của Ngài sẽ vô cùng vô tận!”

*Suy niệm

Với Mầu nhiệm Năm Sự Vui, chúng ta đã có diễm phúc suy niệm và chiêm ngắm mầu nhiệm Ngôi Hai Con Thiên Chúa nhập thể làm người nơi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Thật là ý nghĩa vì đây là dịp tốt để Đức Maria Mẹ chúng ta dẫn dắt chúng ta tới Chúa Giêsu Con Mẹ. Vì chính Người, Đức Giêsu Kitô, đã mạc khải cho chúng ta Tình Yêu của Thiên Chúa đối với loài người và của mỗi người đối với Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta có thể đón nhận ơn phúc cao cả này.

*Cầu nguyện

Qui tu nhau đây chung quanh Mẹ Maria, chúng cùng cầu nguyện cho hết thảy chúng ta, đặc biệt cho các bà mẹ đang cưu mang và sẽ sinh con ý thức được các thai nhi là hình ảnh sống động của Thiên Chúa, chúng cần phải được bảo vệ giữ gìn, và có quyền sống, vì Con Thiên Chúa đã làm người để dạy chúng ta điều đó. Xin cho con người ở mọi nơi mọi thời biết kính trọng và yêu thương nhau.

Kinh Lạy Cha…

Kinh Kính Mừng…

Kinh Sáng Danh…

*Hát bài : Mẹ Nguồn Cậy Trông

Thứ Hai thì ngắm: Đức bà đi viếng bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Đọc Kinh Thánh

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (2, 10 -11)

Nhưng thiên thần nói với họ: “Ðừng sợ! Này ta đem tin mừng cho các ngươi về một niềm vui to tát, tức là niềm vui cho toàn dân: là hôm nay, đã sinh ra cho các ngươi vì Cứu Chúa, tức là Ðức Kitô Chúa, trong thành của Ðavit.

*Suy niệm

Trong Chúa Giêsu, chúng ta chiêm ngắm sự khiêm nhường được tái thiết lập trong chính Ngài. Đức Giêsu khiêm nhường và hiền lành trong lòng, thương xót, và kiến tạo hòa bình. Thiên Chúa làm người nơi Đức Giêsu Kitô để cho chúng ta được tham dự vào thần tính của Con Thiên Chúa. Chúng ta có thể đón nhận với tất cả niềm tin, sự nhập thể này.

*Cầu nguyện

Chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả những ai đang thành tâm thiện chí kiến tạo công lý và hòa bình trên mặt đất này, chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả những ai đang bị đối xử bất công, những ai đang bị cầm tù và kết án, để họ được nâng đỡ với tình người, mang ánh sáng Tin Mừng chiến dọi vào nơi tăm tối, để giúp họ sinh ra trong đời sống thần linh.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo các quốc gia, và những người phục vụ công ích. Nguyện xin Thiên Chúa là Chúa chúng ta chiếu dọi vào tâm hồn họ để họ bảo đảm hòa bình và tự do của các dân các nước. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nạn nhân kitô giáo đang bị bách hại và bị đối xử ngược đãi vì Tin Mừng, được bảo vệ đúng với nhân phẩm, quyền tự do của con người và tự do tôn giáo.

Xin cho họ tiếp tục là chứng nhân cản đảm của Lời Chúa để họ có thể sống và tuyên xưng tự do đức tin của mình.

Kinh Lạy Cha…

Kinh Kính Mừng…

Kinh Sáng Danh…

*Hát bài : Dâng Hiến Mẹ

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Gio-đan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con Thiên Chúa.

Đọc Kinh Thánh

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Maccô (1, 9 -11)

Và xảy ra là trong những ngày ấy, Ðức Yêsu bỏ Nazaret, xứ Galilê, và đã được Gioan thanh tẩy cho trong sông Yorđan. Vừa lên khỏi nước, Ngài thấy trời xé ra và Thần khí, như con chim câu, đáp xuống trên Ngài; Và một tiếng phát ra tự trời:”Con là con chí ái Ta, kẻ Ta sủng mộ “

*Suy niệm

Trong ngày Đức Giêsu chịu phép rửa, Đức Chúa Cha đã thánh hiến Đức Giêsu trong Thánh Thần và sai Ngài đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó. Phần chúng ta, ngày chúng ta lãnh nhận phép Rửa tội, chúng ta được mời gọi trở nên những chứng nhân của Chúa Phục Sinh cùng một Thánh Thần. Chúng ta có thể sống thực sự là con cái Thiên Chúa, giữa lòng Giáo hội, mở ra sứ mạng loan báo Tin Mừng.

*Cầu nguyện

Chúng ta cùng cầu nguyện cho những người trẻ hôm nay, để họ nhận biết Thiên Chúa và cho tất cả những ai chưa gặp gỡ Ngài, những ai là nạn nhân của bạo lực, của nghiện ngập và tất cả những người dối trá.

Chúng ta cùng cầu cho những ai giúp đỡ họ lớn lên trong khiêm tốn, trở nên những chứng nhân Hy vọng Nước trời cùng với họ.

Hiệp thông cùng tất cả các bạn trẻ kitô giáo khắp nơi trên thế giới, chúng ta cầu cho họ được hiệp nhất cùng nhau trên toàn thể địa cầu.

Ước chi Lời của Bình An, Lời của Tin Mừng chất vấn họ, chúng ta sẽ phục vụ cho sự quan phòng của Thiên Chúa hòa giải tất cả mọi người trong Chúa Kitô.

Để chúng ta có thể nên một trong đức tin, trong tình yêu thương và phục vụ, và là hình ảnh của những môn đệ đầu tiên của Đức Kitô họ đã nên một lòng một ý với nhau, giờ đây chúng ta cùng cầu nguyện.

Kinh Lạy Cha…

Kinh Kính Mừng…

Kinh Sáng Danh…

*Hát bài : Kính Mừng Nữ Vương

Thứ Tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu goi sám hối. Ta hãy xin cho được siêng năng lãnh nhận Bí tích giao hòa.

Đọc Kinh Thánh

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Maccô (1, 14 -15)

Sau khi Yoan đã bị nộp, thì Ðức Yêsu đến xứ Galilê, rao giảng tin mừng của Thiên Chúa mà rằng:” Thời buổi đã mãn và Nước Thiên Chúa đã gần đến bên; Hãy hối cải vào tin mừng”

*Suy niệm

Thiên Chúa phán và điều đó đang có. Đức Kitô hiện diện và Nước trời đang đến. Ngày hôm nay, Giáo hội loan báo Lời Chúa và Nước Trời ở giữa chúng ta chúng ta có thể sống và chia sẻ kinh nghiệm với mọi người nam cũng như nữ mà chúng ta gặp gỡ, để chúng ta gần kề nhau, chia sẻ sự sống với nhau.

*Cầu nguyện

Chúng ta cùng cầu nguyện cho các linh mục, phó tế, nam nữ tu sĩ và cho tất cả mọi người biết chu toàn sứ mạng trong Giáo hội. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các chủng sinh và những nhà đào tạo. Chúng ta cũng cầu nguyện cho hết thảy những ai được Thiên Chúa kêu gọi trở nên người phục vụ Lời Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho anh chị em chúng ta trên toàn thế giới để họ cùng nhau tuyên xưng một niềm tin vào Chúa Kitô chết và sống lại vì kính mến Thiên Chúa và yêu thương mọi người.

Kinh Lạy Cha…

Kinh Kính Mừng…

Kinh Sáng Danh…

*Hát bài : Xin Vâng

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được siêng năng tham dự Thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Người.

Đọc Kinh Thánh

Bài trích thơ thứ nhất của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô (11, 23-25)

Vì chưng, chính tôi đã chịu lấy nơi Chúa điều tôi truyền lại cho anh em. Là: Chúa Yêsu trong đêm Ngài bị nộp, Ngài đã cầm lấy Bánh, và tạ ơn xong, Ngài đã bẻ ra và nói: Này là Mình Ta, vì các ngươi, hãy làm sự này mà nhớ đến Ta. Cũng vậy về chén, sau khi đã dùng bữa tối xong, Ngài nói: Chén này là Giao ước mới trong Máu Ta, các ngươi hãy làm sự này mỗi khi uống mà nhớ đến Ta.

*Suy niệm

Chúa Giêsu đã tự hiến chính thân mình để cứu chuộc chúng ta như Con Chiên vô tội và Thiên Chúa đã đón nhận như hy tế ngợi khen.

Thế nên, khi chúng ta ăn Mình Ngài bị hiến tế vì chúng ta, thì chúng ta được mạnh sức và khi chúng ta uống máu Ngài đổ ra vì chúng ta, thì chúng ta được tẩy sạch. Đây là mầu nhiệm đức tin có thể mở ra cho chúng ta ơn cả nghĩa đầy trong đời sống của mỗi người chúng ta.

*Cầu nguyện

Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha…N.

Xin Chúa gìn giữ ngài trong tình yêu, dẫn dắt ngài trong cương vị mục tử, để dân kitô giáo được luôn luôn phát triển trong đức tin, hiệp nhất trong bình an.

Chúng ta cũng cầu cho Đức Giám mục của chúng ta là…

Chúng ta cũng cầu cho các giám mục trên toàn thế giới : để các ngài dẫn dắt, thánh hóa và cai quản Hội Thánh theo ý Chúa muốn.

Kinh Lạy Cha…

Kinh Kính Mừng…

Kinh Sáng Danh…

*Hát bài : Dâng Về Mẹ

Thứ Sáu thì ngắm: Đức Giêsu hấp hối trong vườn cây dầu

Đọc Kinh Thánh

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (26, 37 -39)

Ðoạn Ngài đem Phêrô và hai người con của Zêbêđê đi theo, và bắt đầu buồn bã và âu sầu. Bấy giờ Ngài bảo họ: “Hồn Ta buồn phiền quá đỗi, muốn chết được; các ngươi hãy ở lại đây mà thức với Ta”. Tiến xa thêm ít bước, Ngài sấp mặt xuống mà cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho chén này qua đi khỏi Con! Song không phải như ý Con, mà là như ý Cha “

*Suy niệm

Bước vào cuộc Thương Khó, Đức Kitô tự do tiến gần tới cái chết, Ngài tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, vì chỉ mình Ngài có thể chiến thắng sự chết và vượt qua cõi chết. Chúng ta là thân phận tội lỗi phải chết và phải khổ đau. Trong những thử thách đau thương của cuộc đời nơi hành trình dương thế, chúng ta có thể được Đức Kitô đỡ nâng và thánh hóa nhờ sự Phục Sinh của Ngài.

*Cầu nguyện

Chúng ta cùng cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng giầu lòng thương xót đoái thương những ai đang gặp thử thách gian nan : xin Ngài cất khỏi thế giới những lầm lỗi ; an ủi những người lao nhọc, để họ có được niềm vui nâng đỡ và lòng thương xót Chúa trong cảnh khốn cùng.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai vất vả và thất vọng. Với niềm tin tưởng, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chính chúng ta cũng có được sức mạnh, nâng đỡ ủi an, xoa dịu anh chị em chung quanh chúng ta đang bị khổ đau và bất hạnh.

Chúng ta cùng cầu xin cho các kitô hữu gia tăng các nghệ thuật để xây dựng một nền văn hóa bảo vệ và thăng tiến giá trị nhân bản con người.

Kinh Lạy Cha…

Kinh Kính Mừng…

Kinh Sáng Danh…

*Hát bài : Đọc Kinh cầu Đức Bà 2

Thứ Bẩy thì ngắm: Đức Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá, ta hãy xin cho được đóng đanh xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

Đọc Kinh Thánh

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (19, 28 -30)

Sau đó bỏ dinh Caipha, họ điệu Ðức Yêsu đến Phủ đường. Trời đã sáng. Họ không vào Phủ đường, kẻo mắc uế mà không ăn lễ Vượt qua được. Vậy nên Philatô ra ngoài gặp họ và nói: “Các người tố cáo ông này về tội gì?” Họ đáp lại và nói với ông: “Nếu tên này không làm gì ác, thì chúng tôi đã không đem nộp cho ngài”.

*Suy niệm

Chúa Giêsu đã yêu chúng ta cho đến tận cùng là thí mạng sống vì chúng ta, Ngài đã hiến dâng chính thân mình lên Thiên Chúa Cha cho chúng ta. Nhờ thế, Thánh Giá trở nên cây phúc trường sinh và nguồn vui của chúng ta. Chúng ta có thể đạt tới vinh quang nhờ sự Phục Sinh của Chúa Kitô, và được ghi dấu vào Thánh Giá Chúa Kitô.

*Cầu nguyện

Chúng ta cùng cầu xin cho hết mọi người nam cũng như nữ đã qua đời, xin cho họ gặp được Đức Kitô, Đấng Cứu Độ nhân loại, Ngài đã chết vì họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hết thảy mọi người còn sống cũng như đã qua đời cảm nghiệm được lòng nhân lành của Thiên Chúa.

Nhờ lời chuyển cầu của thánh quan thày … chúng ta cùng cầu cho các tôi tớ nam cũng như nữ đang đồng hành với hết mọi người cho đến lúc lìa thế, xin Chúa hướng dẫn tâm hồn họ theo lòng nhân hậu Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hết mọi người trên toàn thế giới, và đặt biệt những người hữu trách trong các lãnh vực kinh tế cũng như chính trị, để họ luôn tìm cách cải tạo thế giới.

Đức Giáo hoàng đã gửi thông điệp cuối cùng cho « tất cả những người có lòng thiện tâm ». Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chính chúng ta không tìm kiếm xem tài liệu này nối kết cái nhìn của chúng ta với thế giới, nhưng là cái nhìn của chúng ta với thế giới phải thay đổi làm sao để tình yêu trong chân lý thực sự là suối nguồn hướng dẫn mọi hành động của chúng ta.

Kinh Lạy Cha…

Kinh Kính Mừng…

Kinh Sáng Danh…

*Hát bài : Lạy Mẹ là Ngôi Sao sáng

Thứ Tám thì ngắm: Đức Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Đọc Kinh Thánh

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (24, 30 -32)

Và xảy ra là khi vào bàn với họ, Ngài cầm lấy bánh, chúc tụng đoạn bẻ ra Ngài trao cho họ, thì mắt họ mở ra và nhận biết Ngài… nhưng Ngài đã bỏ họ mà biến rồi. Và họ nói cùng nhau: “Lòng chúng ta lại đã không cháy bừng bừng lúc dọc đàng Ngài ngỏ lời với ta, và giải nghĩa Kinh thánh cho chúng ta đó sao?”

*Suy niệm

Nhờ sự Phục Sinh của Đức Kitô, bản tính nhân loại được đổi mới, tìm lại được phẩm giá nguyên thủy mà Thiên Chúa đã phú ban cho chúng ta trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa là Chúa chúng ta dẫn dắt chúng ta tới nguồn ơn cứu độ tròn đầy đã được khai mở trong mầu nhiệm Phục Sinh và ước chi hết thảy mọi người trở nên con Thiên Chúa và anh em với nhau trong Đức Kitô.

*Cầu nguyện

Chúng ta cùng cầu xin cho hết những ai không cùng tín ngưỡng với chúng ta, cho những nạn nhân đang bị kỳ thị và những ai mất tính người.

Chúng ta cùng cầu xin cho nhưng ai từ bỏ gia đình và đất nước được mạnh sức để chiến đấu vì chế độ áp bức. Xin cho họ nhận được sự trợ giúp của người kitô hữu trong việc bảo vệ và giữ gìn quyền của họ.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tôn giáo bạn, với đời sống chứng nhân của họ, làm chứng tỏ tường rằng Danh Thiên Chúa mang lại bình an cho họ.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hết mọi người thuộc mọi dân tộc, ngôn ngữ, quốc gia sống yêu thương đùm bọc lẫn nhau, nguyện xin sự Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô là nguồn sống và bình an cho chúng ta.

Kinh Lạy Cha…

Kinh Kính Mừng…

Kinh Sáng Danh…

*Hát bài : Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa

Thứ Chín thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Đọc Kinh Thánh

Bài trich sách Tông đồ Công vụ (2, 1-4)

Khi thời gian đã mãn, đến lễ Năm Mươi, mọi người cùng nhau tề tựu một nơi; 2 thì bỗng xảy đến tự trời một tiếng rào rào như thể do cuồng phong thổi đến, vang dậy cả nhà, nơi họ đang ngồi. 3 Và họ thấy những lưỡi như thể là lửa, phân tán dần mà đậu trên mỗi người trong họ. 4 Và hết thảy họ được đầy Thánh Thần, và bắt đầu nói những tiếng lạ, tùy theo Thần khí ban cho họ phát ngôn.

*Suy niệm

Nhờ mầu nhiệm Chúa Thánh Thần hiện xuống, Thiên Chúa đã thánh hóa Giáo hội của Chúa giữa muôn dân để Giáo hội Chúa được lan rộng khắp nơi, và qua Giáo hội, ơn Chúa Thánh Thần được tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Nguyện xin Chúa không ngừng đổ tràn Thánh Thần Chúa xuống tâm hồn các tín hữu Chúa, để Thánh Thần Chúa thấm nhập vào trong trí khôn mầu nhiệm tình yêu mà Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta.

*Cầu nguyện

Nguyện xin Chúa Thánh Thần đốt lên trong lòng những người trẻ tình yêu Thiên Chúa và gieo vào lòng họ nguồn suối hy vọng, biến họ thành những con người mới.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho toàn thể cộng đoàn Dân Chúa biết đáp lời mời gọi trở nên Thánh Thiện và thi hành Sứ Mạng được đỡ nâng, nuôi dưỡng nhờ sự phân định ơn đoàn sủng và hăng say nhiệt thành đào tạo về phương diện thiêng liêng và văn hóa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa Thánh Thần qui tụ tất cả mọi người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ trong cùng một đức tin, xin Người gìn giữ tất cả những người kitô hữu, để họ trung thành với đức tin mà họ đã lãnh nhận khi chịu phép Rửa tội.

Kinh Lạy Cha…

Kinh Kính Mừng…

Kinh Sáng Danh…

*Hát bài : Mẹ Hoài Đứng Đó

Thứ Mười thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời, ta hãy xin cho được thưởng cùng Đức Mẹ trên Nước Thiên đàng.

Đọc Kinh Thánh

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gioan (12, 1)

Một dấu lạ vĩ đại hiện ra trên trời: một Bà có mặt trời bao quanh, chân trên mặt trăng, và đầu có triều thiên mười hai sao.

*Suy niệm

Nhờ công nghiệp Thập giá của Đức Kitô, Thiên Chúa đã ân thưởng Đức Maria Mẹ Chúa Giêsu Trinh Nữ Rất Thánh Vô Nhiễm Nguyên tội cả hồn và xác lên trời. Phần chúng ta, chúng ta cũng được cứu chuộc nhờ cây Thập giá của Đức Giêsu Kitô, chúng ta cũng có thể chiêm ngắm Đức Maria, hình ảnh hoàn hảo của Giáo hội, phần tử đầu tiên được cứu chuộc, dưỡng nuôi niềm hy vọng của chúng ta trên hành trình dương thế.

*Cầu nguyện

Giữa lòng Giáo hội, chúng ta cùng cầu xin cho tất mọi người đang ngày đêm lê bước trên đường nên thánh ; để họ được đón tiếp, được nguyện cầu, được gặp gỡ trong Thiên Chúa ; để họ được lôi kéo bởi vẻ đẹp của Giáo hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho họ nhiều ân sủng ; chúng ta cũng cầu cho những ai đang mỗi ngày lao công để hướng về trời cao, nơi mà chúng ta cũng như họ phải đạt tới sau cuộc hành trình dương thế này.

Kinh Lạy Cha…

Kinh Kính Mừng…

Kinh Sáng Danh…

*Kết thúc

Chúa ở cùng anh chị em.

– Và ở cùng Cha.

Hãy chúc tụng danh Chúa.

– Từ bây giờ và cho đến muôn đời.

Ơn phù trợ chúng ta ở nơi Danh Chúa.

– Là Đấng tạo thành trời đất.

Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con, và Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em. Amen.

*Hát bài : Salve, Regina…

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ