Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba 28/08/2018: Cốt lõi của Lề Luật

print