Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai 27/08/2018: Sự giả hình

print