Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu 17/08/2018: Thuở ban đầu, không thế đâu!

print