Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư 15/08/2018: Nữ tỳ hèn mọn

print