Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN Lễ Hiện Xuống: Nhận Lấy Thánh Thần

print

Nhận Lấy Thánh Thần

Chúa Nhật Đại Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống : Ga 20, 19-23

 

Suy niệm

Bốn mươi ngày sau Phục Sinh, Giáo hội cử hành mầu nhiệm Chúa lên Trời. Sau đó 10 ngày cử hành lễ Ngũ tuần, là Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ngài là Đấng mà Đức Giêsu đã hứa. Ngài  không chỉ hiện diện, dẫn dắt và canh tân Giáo hội, mà còn hoạt động ở mọi nơi mọi thời, trong mọi quốc gia, mọi nền văn hóa và tôn giáo, để không ngừng đổi mới con người và thế giới cho phù hợp với dự định của Thiên Chúa, và để qui tụ muôn loài dưới quyền một thủ lãnh là Đức kitô.

Sách Công Vụ thuật lại, sau khi Thánh Thần xuống trên các tông đồ thì xảy ra một hiện tượng lạ, là đám đông dân chúng thuộc nhiều dân tộc khác nhau, ai cũng nghe và hiểu được lời rao giảng của các Tông đồ, như nghe chính ngôn ngữ của mình. Các ông cũng chỉ nói bằng tiếng Do thái, nhưng Chúa Thánh Thần giúp cho thính giả thuộc nhiều dân tộc khác nhau đều thấu hiểu.

Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện tháp Babel trong sách Sáng Thế: con cháu ông Noe kiêu ngạo muốn xây một tháp cao vút để tỏ ra mình hơn Thiên Chúa, không còn trận lục hồng thủy nào có thể lên tới được. Liền sau đó, Chúa khiến họ nói nhiều thứ tiếng, không ai hiểu ai nữa, đưa đến chia rẽ và hỗn loạn. Chính trong ngày Lễ Ngũ Tuần, qua việc ra rao giảng Tin Mừng, mà Chúa Thánh Thần bắt đầu liên kết lại mọi người, thuộc mọi ngôn ngữ, màu da, sắc tộc, và văn hoá khác biệt. Ngài đã chữa lành vết thương của tháp Babel do sự cao ngạo của con người. Ngài làm con người hiểu nhau, gần nhau, và giúp Hội Thánh trở thành Hội Thánh của mọi dân tộc.

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống chính là lễ khai sinh một Hội Thánh truyền giáo, để qui tụ muôn dân, hiệp nhất muôn người, đem lại niềm vui ơn cứu độ cho nhân loại. Chúa Thánh Thần vẫn luôn hành động trong thế giới hôm nay, và hành động mạnh mẽ qua Giáo hội, qua mỗi người Kitô hữu, là những người đã nhận lãnh chính Ngài. Vì thế, trước tiên chúng ta phải nêu cao đời sống hiệp nhất với Chúa và với nhau ngay từ trong đời sống gia đình đến Giáo xứ, Giáo hội toàn cầu, để tạo nên sự an vui và hạnh phúc cho con người.

Tuy nhiên, hiệp nhất không phải là thu gom vào một nhóm người, mang tính cục bộ, chỉ để lo cho nhau, hay để được sống an toàn trong một cơ chế vững vàng. Nhưng hiệp nhất là đồng tâm nhất trí để thi hành sứ mạng mà Chúa Giêsu đã giao phó cho Giáo hội như Lời Ngài đã phán: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Mỗi người chúng ta được Chúa sai đi trong chính hoàn cảnh và bậc sống của mình. Hãy ý thức sứ mạng cao cả của mình và thể hiện với tất cả sự nhiệt tình vì lòng yêu mến Chúa và tha nhân.

Tin Mừng phải được rao giảng bằng mọi cách trong đời sống của chúng ta. Kinh Thánh đã được dịch ra 2.197 ngôn ngữ. Chúng ta còn cần dịch ra một thứ ngôn ngữ mà ai cũng hiểu, đó là ngôn ngữ của phục vụ và yêu thương. Phục vụ và yêu thương là thái độ sống cơ bản của mọi tín hữu để Chúa Thánh Thần có thể hành động nơi mỗi người chúng ta, đem lại ơn cứu độ cho con người trong thế giới hôm nay.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Thánh Thần!
Ngài là tình yêu hằng tuôn đổ,
để đem lại sự sống mới cho con người.

Đời sống thiêng liêng của con
là đời sống của Chúa trong con,
là đời sống của con trong Chúa.

Cho con biết buông mình theo ân sủng,
để hành động trong tình yêu:
biết yêu những gì tốt đẹp,
biết ghét những gì xấu xa.
biết vượt qua những gì tăm tối,
để khai đường mở lối vươn lên.

Cho con biết đưa tình yêu vào cuộc sống,
biết đưa cuộc sống vào tình yêu,
để từng giây phút con yêu,
làm nên cuộc đời con sống,
hòa nhập cả hai nên một:
sống là yêu, yêu là sống.

Vì con hiểu rằng, Thiên Chúa Hằng Sống
cũng chính là Thiên Chúa Tình Yêu.

Xin ban cho nhân loại chúng con
một lễ Hiện Xuống mới,
một biến cố ân sủng hóa toàn cầu,
để mọi người được liên kết với nhau,
không còn chia cắt và tranh chấp oán hờn,
không còn bạo lực và cơ cầu cùng khốn,
để thuận hòa an vui tràn khắp chốn,
để yêu thương hợp nhất cõi gian trần. Amen.

(Trích sách: Lời nguyện từ trái tim, số 16)

Lm. Thái Nguyên