Tâm Tình Bên Thánh Giuse

print

Tâm Tình Bên Thánh Giuse

Tháng Ba về chói chang ánh nắng

Rực tấm gương Thánh Cả khiêm nhường

Nhà thờ chiều chuông ngân trầm lắng

Ngang tượng đài con chào Thánh Giuse

 

Người Cha nuôi của Chúa Con Chí Thánh

Đấng chở che Mẹ Thiên Chúa vẹn toàn

Vị Thánh Cả hằng chuyển cầu khôn sánh

Cho đoàn con tìm tựa chốn bình yên

 

Trong gió lạnh đêm xưa mờ sương tuyết

Giữa dặm trường về Ai Cập thuở xưa

Người cất bước với niềm tin mãnh liệt

Quyết một lòng vâng ý Chúa mà thôi

 

Theo Thánh Cả xin sống đời công chính

Dù đơn nghèo trong nếp sống cần lao

Đời hy sinh mà người nên Thánh Cả

Sống lặng thầm mà tình quá thiết tha

 

Dâng Thánh Cả lời kinh, lòng yêu mến

Giữa gian trần nhiều sóng gió chênh vênh

Thánh Giuse xin dẫn đường con nhé

Vượt biển đời đến bến Chúa chờ mong

 

Anna Anh Đào