Thánh Ca – ĐGM Giuse Vũ Duy Thống (Thông Vi Vu)

print

WCT: Nhân dịp giỗ 3 năm Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống (1/3/2017), xin mời quý vị nghe lại một số bài hát của Ngài.