Thánh Ca: Ngài ở nơi đâu? – Linh Mục Phêrô Nguyễn Hùng Cường

print

Thánh Ca: Ngài ở nơi đâu? – Linh Mục Phêrô Nguyễn Hùng Cường

Cha Phêrô Nguyễn Hùng Cường, dòng Maryknoll New York, USA, Cha Tổng Cố Vấn Học bổng Mẹ La Vang, Ngài công tác tại Đài Loan, là Nhạc Sĩ sáng tác Thánh Ca. Trong lần gần đây, Ngài trở về Mỹ do công tác Mục Vụ và bị vướng chân ở New York ngay khi đại dịch bùng ra.

Cách đây một tuần, Ngài bị sốt cao, phải nhập viện, mới đầu chỉ là bị nhiễm trùng một bên Thận. Sau những ngày nằm bịnh viện, bây giờ Ngài bị nhiễm Covid-19 . Xin hiệp ý cầu nguyện cho Ngài.

NgaiONoiDau_nhc-py