Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật XIV TN B

print

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN B.

Đáp ca. TV 122:

Hiệp Lễ: Cần ra khỏi mình: