Thánh Ca Phụng Vụ CN III Mùa Chay B

print

THÁNH CA PHỤNG VỤ CN III MÙA CHAY B

Nhập lễ: Lòng con sám hối:

Đáp ca. TV 18:

Hiệp lễ. Lời trần tình: