Thánh Ca Phụng Vụ Lễ Thánh Tâm & Chúa Nhật X TN B

print

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU NĂM B

 

Đáp ca:- Is 12, 2-6:

 

Hiệp Lễ 1: Lòng thương xót Chúa:

 

Hiệp Lễ 2- Tình Yêu Thánh Tâm Chúa:

Kết lễ: Trái Tim rực cháy:

 

CHÚA NHẬT 10 TN B.

Đáp ca: Tv 129:

Hiệp lễ: Thánh ý Chúa:

Hiệp lễ 2: Gia nghiệp đời con: